Rankad #1 Bästa molntjänsteleverantör i Nederländerna 2024!
Business innovation
8 min läsning

Automatisera integrationsresan med Alumio

__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Skrivet av
Saad Merchant
Publicerad den
November 23, 2023
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

De flesta moderna företag investerar kraftigt i att integrera olika system, programvara och datakällor för att påskynda digital transformation och stärka affärsautomation. Det handlar om digitalisering av affärsprocesser som försäljning, marknadsföring, HR, logistik och kundservice. Och att göra det innebär i sin tur att integrera ERP, e-handel, PIM, CRM, WMS-lösningar, Marketing Automation-programvara och andra molnappar eller SaaS-lösningar. Det traditionella sättet att ansluta dessa system innebär att bygga punkt-till-punkt-integrationer med anpassad kod, vilket är dyrt, tidskrävande och ohållbart mot bakgrund av den ökande efterfrågan på att integrera flera programvarulösningar. Det är där en lösning som Alumio iPaaS (integration Platform as a Service) kommer in i bilden! Som en integrationsplattform med låg kod gör Alumio det inte bara möjligt att ansluta flera applikationer snabbt, det hjälper också företag att automatisera hela sin integrationsresa.

Vad är integrationsresan för moderna företag?

Anpassade kodintegrationer kontra ”integrationsplattform som en tjänst”


I strävan efter att digitalt omvandla och automatisera affärsprocesser, när företag identifierar vilka system, mjukvarulösningar, molnappar eller datakällor de vill integrera, börjar deras integrationsresa! Vid ett tillfälle skulle företag huvudsakligen integrera endast två eller tre system, vilket vanligtvis skulle innebära en ERP till e-handelsanslutning. Men med explosionen av nya SaaS-lösningar och molnappar utmanas företag nu att leverera produktupplevelser och kundservice över flera kanaler. Detta innebär att integrera andra lösningar som PIM (Product Information Management), CRM (Customer Relationship Management), WMS (Warehouse Management Software), POS (Point of Sales) system, Marketing Automation Software och mer.

En viktig avgörande faktor i integrationsresan för företag är Time to Market (TTM), som bestäms av hur snabbt och sömlöst företag kan integrera två eller flera applikationer. I detta avseende, för att förstå hur integrationsresan har utvecklats under åren, låt oss jämföra hur företag traditionellt byggde systemintegrationer, i motsats till att de flesta av dem nu börjar implementera ”integrationsplattform som en tjänst”, eller iPaas-lösningar, som Alumio iPaas.

Den tidskrävande integrationsresan med anpassad kod

Låt oss ta det vanliga användningsfallet för integration som innebär att ett företag vill ansluta sitt ERP-system med en e-handelsplattform för att digitalt växa sin verksamhet. Traditionellt skulle de anställa sina IT-team eller systemintegratörer för att ansluta dessa två system med anpassad kod på ett punkt-till-punkt-sätt. Förutom att skriva skräddarsydd kod innebar detta att utveckla ett ramverk från grunden för att skapa, hantera och övervaka integrationen. Detta är kostsamt, tidskrävande och kräver dyra och värdefulla seniorutvecklare för att styra och felsöka anslutningarna hela tiden.

Så här ser integrationsresan med anpassad kod ut:


Som du kan se från ”integrationskodningsprocessen” ovan tar det en betydande tid att ens få en 1:1 -integration igång. Och då tar det ännu längre tid att utveckla och testa integrationen innan den tas ut på marknaden. Här är några affärskritiska nackdelar på grund av vilka denna integrationsmetod inte är genomförbar för moderna företag:

X Inget ägande och kontroll av integrationer
X En engångsinvestering med riskfyllda projekttidslinjer
X Dolda driftskostnader för hosting och framtida utvecklingsinsatser
X Brist på flexibilitet när det gäller att återanvända, ändra eller utöka integrationer
X Långa ledtider tack vare omfattande utvecklingscykler


Viktigast är att det största problemet med anpassade kodintegrationer är att integrering av fler mjukvarulösningar eller applikationer innebär att starta ett helt nytt integrationsprojekt. Dessutom är datadelning inom anpassade kodintegrationer benägen att orsaka mänskliga fel, sker inte alltid i realtid och kan resultera i fler datasilor ju mer du utökar dina integrationer.

Däremot Fördelen med att implementera en integrationsplattform som Alumio iPaaS är att det ger en skalbar molnmiljö där företag fritt kan lägga till eller utbyta nya programvaruintegrationer, utöver befintliga, utan att frukta förlust av dataintegritet. Detta är en utmärkande faktor, eftersom den exponentiella tillväxten av e-handel och efterfrågan på omnikanalsupplevelser kräver integrerade handelsekosystem (bestående av flera integrationer).


Läs mer om bygga integrationer med anpassad kod vs en iPaaS - en jämförande studie 2023.


Upplev en snabbare integrationsresa med en integrationsplattform


Alumio iPaaS (integration Platform as a Service) är en molnbaserad integrationsplattform med låg kod. Som en API-driven lösning hjälper den sömlöst att integrera flera system, programvara, molnappar och datakällor från ett användarvänligt webbgränssnitt, utan anpassad kod. Alumio gör integrationer enkla och gör det möjligt för både utvecklare och icke-kodande företagsanvändare att samarbeta på en intuitiv instrumentpanel för att skapa, övervaka och hantera integrationer. Samtidigt tillhandahåller Alumio också utvecklarvänliga funktioner för att flexibelt omvandla data och automatisera arbetsflöden över alla anslutna system.

Så här ser integrationsresan med Alumio integrationsplattform ut:

Alumio gör det möjligt för företag att hoppa över kostnaderna och besväret med anpassad kod genom att tillhandahålla enkla klick-och-konfigurationsalternativ för att konfigurera integrationer. Genom att hjälpa till att konfigurera, testa och aktivera integrationer snabbt hjälper Alumio integrationsplattform företag att uppnå snabbare Time to Market (TTM) på sina integrationsstrategier. Här är några av fördelarna med att bygga integrationer med Alumio:

Ägande och kontroll av integrationer.
Engångsinvestering med tidslinjer för projekt med låg risk.
Låg underhållskostnad. Återanvänd, ändra och utöka integrationer på begäran.
Möjligheten att utbilda juniorutvecklare eller projektledare för att styra integrationer.
Korta ledtider, eftersom alla integrationskomponenter är förbyggda och stridstestade.

Ändå är det viktigt att notera att företagen välja att ansluta system och data med iPaaS kontra anpassad kod Det är fortfarande bara en del av integrationsresan. Den andra (mer betydelsefulla) delen av integrationsresan börjar efter att programvaruanslutningarna har byggts.

Efter integrering av system måste det dagliga datautbytet mellan anslutna system hanteras eller modifieras. Ny produkt- eller orderinformation måste uppdateras över anslutna system. Arbetsflöden måste schemaläggas. Dataduplikeringar och integrationsfel måste upptäckas och lösas, medan dataflöden måste transformeras baserat på förändrade affärskrav. Och behovet av att automatisera alla dessa integrationsprocesser, som är benägna att orsaka mänskliga fel, leder oss till hur en ”integrationsplattform som en tjänst (iPaaS)” hjälper företag att automatisera sin integrationsresa.

Läs om hur Verfwinkel, en ledande återförsäljare av färg och förnödenheter, använde Alumio iPaaS för att sömlöst integrera runt fyra system med datautbyte i realtid, samtidigt som arbetsflöden byggde upp för att automatisera affärsprocesser över alla anslutna system.

Hur Alumio iPaaS hjälper till att automatisera integrationsresan


Förutom den hastighet och flexibilitet med vilken Alumio low-code integrationsplattform hjälper till att integrera flera program, appar och datakällor, ger den också en mängd funktioner och fördelar som hjälper företag att automatisera sin integrationsresa varje dag. Några av dessa inkluderar:

 1. Öka tiden till marknaden: implementera kontakter
  Alumio iPaas erbjuder ett rikt bibliotek med förbyggda kontakter för bygga snabbare och kostnadseffektiva integrationer med äldre system och populära applikationer. Detta hjälper till att bygga och testa POC (Proof of Concept) snabbare, vilket gör det möjligt för företag att experimentera flexibelt med att lägga till nya integrationer utan att frukta förlusten av dataintegritet.

 2. Förbättra beslutsfattandet: datavisualisering och synkronisering i realtid
  Få en heltäckande visuell översikt över alla dina integrationer och dataflöden via Alumio iPaas-gränssnittet. Och dra nytta av sömlös datasynkronisering för att eliminera inkonsekvenser, säkerställa bättre beslutsfattande och minska dubbelarbete eller felaktigheter.
 3. Minska driftsineffektivitet: datatransformation och automatisering av arbetsflöden
  Transformera och kartlägga data flexibelt mellan olika format, strukturer och protokoll med Alumio iPaaS. Anpassa och schemalägga hur data delas mellan alla anslutna system genom att automatisera arbetsflöden eliminera manuell datainmatning och minska driftskostnaderna.

 4. Spara på felkostnader: övervakning och varning
  Plattformens automatiserade övervaknings- och loggningsfunktioner resulterar i feldetektering i realtid, vilket gör det möjligt för företag att spara betydande felsökningstid och kostnader. Den Alumio iPaaS gör det också möjligt för företag att ställa in anpassade varningar för att övervaka och meddela fel i viktiga integrationsprocesser.

 5. Säkerställa kontinuitet i verksamheten: utmärkt drifttid för plattformen och helhetssäkerhet
  Alumio iPaaS är värd för integrationer i dedikerade molnmiljöer med en enda hyresgäst och ger hög datasäkerhet, cachelagringsfunktioner och återaktiveringsprocedurer för att säkerställa affärskontinuitet vid systemkrascher.

 6. Tillhandahålla affärsinsikter: datacentralisering och loggning
  Alumio iPaaS centraliserar alla integrationer och data på en integrationsplattform och hjälper till att skapa datasjöar och ger 360-graders datainsikter över anslutna system. Detta hjälper företag att förbättra sina dataintegrationer och bygga strategier för att integrera nya system för att optimera sin värdekedja.

Sammanfattningsvis...

Alumio iPaaS lyfter integrationsresan från enkla punkt-till-punkt-integrationsprojekt till en ständig strävan att fortsätta integrera de senaste lösningarna på ett snabbt, flexibelt och framtidssäkert sätt. Detta kan innefatta Antagande av den nya strategin för sammanställbar handel eller integrera den senaste AI-utvecklingen (som OpenAI) för att förbättra handelsupplevelserna. Slutsatsen är att företag måste anta digitalisering och automatisering för att hålla jämna steg med de snabbt föränderliga kraven i den digitala världen. Och även om detta innebär att uppnå Automatisering genom systemintegrationer, det innebär också att automatisera själva integrationsresan.

Get in touch

Vi hjälper gärna till och svarar på alla frågor du kan ha

About our partner

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with any custom endpoint

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with

No items found.

Få en gratis demo av Alumio-plattformen

för att uppleva automatiseringsfördelarna för ditt företag, från första hand!
Boka nu!