Rankad #1 Bästa molntjänsteleverantör i Nederländerna 2024!

Alumio Säkerhet
och efterlevnad

Centralisera alla dina integrationer och data på vår ISO 27001-certifierade plattform och följ sekretessregler som GDPR.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Bygg integrationer med de högsta datasäkerhetsstandarderna!

Alumios molnbaserade integrationsplattform med låg kod (iPaaS) hjälper företag att integrera flera SaaS, molnappar, lokala system och datakällor i en säker molnmiljö. Detta innebär ständigt utbyte av alla typer av kritiska data mellan integrerade system, vilket kan inkludera företagsinformation, finansiella data, PII (personligt identifierbar information) från kunder och andra känsliga uppgifter.

Som en ISO 27001-certifierad integrationsplattform implementerar Alumio branschens bästa praxis för att säkerställa högsta nivå av heltäckande datasäkerhet och integritetsskydd för kunddata.

Alumio ISO 27001 Fördelen

ISO 27001 är den ledande globalt erkända standarden för informationssäkerhet. Det certifierar Alumios integrationsplattform för att tillhandahålla ett robust ramverk för säkerhetsåtgärder, minska riskerna för dataintrång och tillhandahålla ett framtidssäkert ISMS (Information Security Management System). Viktigast är att det står som ett bevis på att Alumio skyddar känslig företagsinformation och säkerställer konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Detta är ett exempel på Alumios åtagande att säkerställa efterlevnad av sekretessregler som GDPR.
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Var sekretessförenlig med Alumio!

Genom att centralisera alla integrationer i en säker molnmiljö ger Alumio integrationsplattform fullständig kontroll över dataåtkomst. Plattformen ger också sina användare ett databehandlingsavtal, som beskriver datasäkerhetsåtgärder som Alumio genomför för att skydda personuppgifter. Allt detta säkerställer att data som utbyts av integrerade system via Alumio integrationsplattform hanteras och behandlas säkert i enlighet med sekretessregler som GDPR, CCPA, HIPPA, SOC2 och mer.

Vilka säkerhetsfunktioner gör
erbjuder Alumio integrationsplattform?

__wf_reserverad_ärva
Robust övervakning
Få insyn i realtid om integrationsprocessernas prestanda och hälsa. Skapa anpassade varningar för att få aviseringar om integrationsfel, misslyckade uppgifter, misslyckad datahämtning och andra avvikelser.
__wf_reserverad_ärva
Automatiserad loggning
Få detaljerad inblick i varje uppgift och integreringsarbetsflöde, inklusive händelser, fel och transaktionsdata. Detta hjälper till att felsöka fel snabbt och hjälper till att hålla reda på varje enskilt datautbyte.
__wf_reserverad_ärva
Rollbaserade åtkomstkontroller
Alumio tillhandahåller detaljerade åtkomstkontroller inom plattformen, så att administratörer kan definiera och hantera användarbehörigheter baserat på roller och ansvar. Detta förhindrar obehörig åtkomst till viktiga funktioner och data.
__wf_reserverad_ärva
Datakryptering
Alumio-integrationsplattformen använder robusta krypteringsprotokoll för att säkra data både i vila och under överföring. Detta säkerställer att känslig information skyddas från obehörig åtkomst eller avlyssning.
__wf_reserverad_ärva
Förfaranden för återaktivering
I sällsynta fall av driftstopp utlöser Alumio inbyggda återaktiveringsprocesser för att få igång dina integrationsarbetsflöden, minimera störningar och säkerställa kontinuitet i verksamheten.
__wf_reserverad_ärva
Regelbundna säkerhetsuppdateringar
Förutom att följa de senaste säkerhetsstandarderna genomgår Alumio-integrationsplattformen också regelbundna plattforms- och säkerhetsuppdateringar för att hantera nya hot och sårbarheter.
__wf_reserverad_ärva
Multifaktorautentisering
Alumio stöder ett antal olika alternativ eller faktorer för att skydda användarkontoåtkomst med multifaktorautentisering (MFA) som push, SMS, e-post, röstmeddelanden, engångslösenord och mer.
__wf_reserverad_ärva
Federerad enkel inloggning
Upplev sömlös åtkomstkontroll med vårt Federated SSO-tillägg. Genom att förenkla autentiseringsprocesser och hantering av användaråtkomst i integrerade system stöder vi följande: Företagsidentitetsleverantörer
__wf_reserverad_ärva
Säker VPN-tunnel (er)
Integrera sömlöst lokala eller privata molnbaserade system, inklusive äldre ERP:er, via en säker VPN-tunnel. Alumio tillhandahåller dedikerad molnbaserad hosting och en sömlös engångskonfigurationsprocess.

Dra nytta av AWS säkerhetsinfrastruktur

Alumio ”Integration Platform as a Service (iPaaS)” körs på Amazon Web Services (AWS) infrastruktur, som levererar hosting i flera regioner över hela världen. Alumio integrationsplattform stärker sin plattform med AWS-säkerhetsåtgärder och prioriterar datasäkerhet genom säkra anslutningar, kryptering och konfidentialitet i autentiseringsprotokoll. Alumio är lättillgängligt i viktiga regioner: EU (Frankfurt) och USA (öst). För globala affärsbehov erbjuder Alumio distribution i alla Amazon AWS-regioner.
__wf_reserverad_ärva

Utforska all vår plattformsdokumentation och senaste versionsinformation på Alumio Forum

Besök nu