Vad är en iPaaS: Den definitiva guiden

Upptäck allt du behöver veta om "integrationsplattformen som tjänst (iPaaS)" och hur den hjälper företag att integrera lokala system, SaaS, molnprogram och datakällor utan egen kod.

Vad är en iPaaS?

Termen iPaaS står för "integrationsplattform som tjänst" och är i huvudsak en molnbaserad integrationsplattform. En iPaaS gör det möjligt för företag att ansluta två eller flera system, SaaS (Software as a service), molntillämpningar eller datakällor, från en central hubb.

En iPaaS är en API-driven lösning och är antingen en integrationsplattform utan kod eller med låg kod, och erbjuder ett webbaserat, användarvänligt gränssnitt för att skapa, övervaka och hantera programvaru- eller systemintegrationer. Medan leverantörer av iPaaS utan kod är mer användarvänliga, erbjuder iPaaS-lösningar med låg kod, som Alumio iPaaS, dessutom mer utvecklarvänliga alternativ för att flexibelt omvandla data och skapa anpassade integrationer.

The Alumio iPaaS definition: a cloud-native, “integration Platform as a Service” or “Middleware” that makes it simple for developers and business users (from junior developers to project managers to CTOs) to collaborate in connecting disparate software, systems, data, and business processes, via a user-friendly interface.

Varför du behöver en iPaaS

Förstå grunderna i nästa generations systemintegration för digital tillväxt.

Säg ja till integrationslösningar utan kod/låg kod

Det traditionella sättet att integrera system, appar eller programvara innebär att skriva anpassad kod eller använda plugins. Detta medför långa och dyra projekt, höga underhållskostnader och leder till att man blir beroende av tredje part. Med iPaaS, som är lösningar utan kod eller med låg kod, kan företag snabbt skapa integrationer utan att behöva anpassa koden, via enkla gränssnitt för "dra-och-släpp" eller "klicka-och-konfigurera". Detta innebär att icke-utvecklare, dataexperter eller till och med projektledare kan konfigurera, övervaka och hantera programvaruintegrationer från en central instrumentpanel.

Flexibel anslutning till obegränsad programvara och affärsrelationer

The iPaaS integrates software via APIs (Application Programming Interface). This enables businesses to seamlessly add or change software via a web-based user-friendly interface, without the loss of data integrity. Certain iPaaS vendors like Alumio also support EDI integrations, enabling businesses to integrate the B2B data of customers, partners, and suppliers across various formats such as JSON, Edifact, X12, CSV, XML, cXML. Centralizing all integrations on one platform, an iPaaS unlocks data silos, full data control, and 360-degree customer insights across all business touch-points. By providing holistic data access, the iPaaS can also help businesses comply with privacy legislations like GDPR, while providing data security.

Automatisera arbetsflöden och effektivisera processer

Providing advanced integration features to build complex workflows across connected systems, the iPaaS significantly reduces manual work and data entry. It helps streamline and automate repetitive manual tasks such as marketing emails, hiring, onboarding, payroll, customer support, order processing, invoicing, inventory management, product optimization, and many other processes. As such, businesses can achieve operational excellence by using the iPaaS as a core platform to accelerate digital transformation and empower business automation.

Få övervakning och loggning för att säkerställa kontinuitet i verksamheten

Providing robust monitoring and logging for integrations, many iPaaS solutions like Alumio can help automatically detect integration errors or API conflicts, can send alerts, and save significant troubleshooting time and cost. They also provide automatic updates and regularly improve data security standards. Enterprise iPaaS vendors like Alumio also provides caching capabilities, data buffering, and reactivation procedures, guaranteeing great uptime and business continuity.

Vilka är de viktigaste användningsområdena för iPaaS?

Upptäck hur en iPaaS hjälper dig att förenkla och automatisera dina affärsprocesser.

Rapidly connect multiple systems

Centralize integrations on one platform

Automate business processes

Migrate old systems to new

Klicka här för att läsa alla
7användningsområden för Alumio iPaaS.

Vilka är de viktigaste fördelarna med iPaaS?

Förstå och skapa integrationer själv

Implementera automatiseringsverktyg för självbetjäning av integration via ett användarvänligt gränssnitt.

Snabbare tid för att komma ut på marknaden

Automatisera affärsprocesser med snabba och flexibla programintegreringar.

Få fullständig tillgång till data

Centralisera och kontrollera alla dina integrationer och data på en användarvänlig instrumentpanel.

Förbättra datasäkerheten och upptäckten av fel

Automatisera upptäckten av integrationsfel och förenkla felsökningen.

Öppna upp datasilos och centralisera integrationer

Aktivera sömlös datadelning i alla programvaruintegrationer.

Gör det möjligt att skala upp ditt IT-landskap

Utöka eller ändra dina integrationer utan att dataintegriteten går förlorad.

Säkerställa kontinuitet i verksamheten

Aktivera övervakning, datacachelagring och beredskap för återaktivering av integration.

Öka ROI och minska TCO

Hantera integrationer med minimal IT-stöd, minska felkostnader och förhindra budgetöverskridanden.

8 anledningar till att ha en iPaaS i ditt IT-landskap

Vad gör iPaaS till en framtidssäker lösning för branscher i utveckling

Det är viktigt att betona att iPaaS inte bara är en viktig integrationsplattform av nästa generation, utan snarare en holistisk, framtidssäker molnintegrationslösning som är här för att stanna. Utforska de viktigaste skälen till att små företag eller stora företag inom olika branscher antar iPaaS, som ett viktigt strategiskt verktyg för att optimera värdekedjan och för att bygga robusta IT-ekosystem.

Anslut till
med flera programvaror
Dra nytta av
AI & ML
Var
API-driven
Bli
agil
Följ reglerna om integritetsskydd
Säkra ditt IT-ekosystem
Skapa ett skalbart
IT-landskap
Bevisa avkastningen på
Ad Spend (ROAS)

Hur fungerar iPaaS?

Utveckla, orkestrera och styr dina integrationer och data från en och samma plattform.

När du väl har insett att iPaaS är den idealiska middleware-lösningen för att bygga och centralisera alla dina systemintegrationer, hur administrerar du den då i ditt IT-landskap? Hur snabbt kan du skapa en grundläggande integration mellan två system via iPaaS-gränssnittet? Hur tekniskt kunnig måste en professionell person vara för att skapa eller hantera en integration med hjälp av iPaaS? Och vilka avancerade verktyg erbjuder en iPaaS kvalificerade seniora utvecklare för att skapa komplexa och anpassade integrationer? Det är viktigt att notera att det inte finns två iPaaS-leverantörer som är identiska, även om de erbjuder liknande funktioner erbjuder de olika fördelar som är lämpliga för olika typer av affärsverksamheter.

Alumio iPaaS är utformad för att ge maximal integrationsflexibilitet och samtidigt förenkla hur man skapar och hanterar programvaruintegrationer på ett snabbt och flexibelt sätt.

3 enkla steg för att ansluta
till Alumio iPaaS:

Välj programvara för att integrera

Köp ett Alumio-konto och ett kopplingspaket via en Alumio-partner eller www.alumio.com

Skapa mappningar

Använd det visuella gränssnittet i iPaaS för att skapa datamappningar mellan anslutna programvaror.

Ändra logik

Använd iPaaS-funktionerna för att lägga till specifik affärslogik och ändra integrationer enligt företagets behov.

Alumio iPaaS erbjuder ett användarvänligt webbgränssnitt som både utvecklare och affärsanvändare kan samarbeta kring för att skapa, hantera och övervaka alla integrationer, utan kostnader och problem med anpassad kod. Samtidigt erbjuder Alumio avancerade flexibla funktioner för att omvandla data och automatisera komplexa arbetsflöden, för att påskynda affärsprocesser och minska driftskostnaderna.

Based on headless Symfony technology, the Alumio iPaaS provides an open framework to create customizations and tackle edge cases. It comes fully equipped with advanced integration features to help customize integration to suit evolving business needs. It also provides a wide range of native connectors to create faster integrations, and also equips integration partners with the tools to configure and save their own connectors.

Providing prebuilt connectors and quick data mapping features, the Alumio iPaaS helps swiftly integrate e-commerce, ERP, PIM, CRM, POS, WMS, marketing automation systems, and all kinds of other software solutions, ensuring faster Time-to-Market. Additionally, being an API-driven integration platform, Alumio also supports in-trend and future technologies like Composable Commerce, AI solutions like OpenAI integrations, Machine Learning, and Business Intelligence. Above all, the iPaaS helps build, govern, and organize scalable and future-proof commerce ecosystems.

By centralizing all your connected systems and data on one secure and compliant cloud environment that's scalable, iPaaS solutions help eliminate data silos and provide 360-degree customer insights. Apart from helping create fast and flexible integrations, Alumio helps businesses organize scalable and future-proof commerce ecosystems.

To explore detailed demos on how an iPaaS actually works from a Beginner’s or Expert’s perspective, feel free to watch the Alumio ‘Experience iPaaS’ webinars on demand →

Vilka är de bästa iPaaS-lösningarna och hur kan de jämföras?

Välj en integrationslösning som passar bäst för din verksamhet

Are your integrations mission critical? Do you have multiple systems or software that need to be integrated? Would you like to be able to manage, monitor or modify your integrations in-house? And, are you looking for a solution to scale up or flexibly change your integrations as you grow?

These are the the critical problems and needs that an iPaaS help solve as a next-gen data-integration and business automation solution.

An iPaaS provides key integration features and dedicated cloud-space for a company to integrate as many systems as they need. As such, an increasing amount of companies are starting to use iPaaS solutions for how it simplifies the development and management of integrations, as well as for the data management and security features it provides. The question then arises as to which iPaaS solution works best based on business size and integration requirements.

The choice isn’t easy since the digital market is replete with popular iPaaS vendors such as Alumio, Celigo, Dell Boomi, Mulesoft’s Anypoint, Zapier and many other key players. Each of these brands present iPaaS solutions that offer their own unique variation of features, specializations, and pricing models. To help businesses understand how the Alumio iPaaS compares against other popular vendors, we’ve built detailed custom-centric comparisons that examine the differences in services, features, and pricing models.

Jämförelse av de mest populära iPaaS-leverantörerna

Jämförelse av molnbaserade programvarulösningar 

Få en gratis demo av Alumio-plattformen

för att uppleva automatiseringsfördelarna för ditt företag på egen hand!
Boka nu!