Alumio Integritetspolicy

Last updated: 27 September 2023

In this Privacy Statement we inform you about how Alumio handles your personal data.

Content of the Privacy Statement:

1.

För vem gäller denna integritetspolicy?

2.

Vilka personuppgifter behandlar Alumio i förhållande till dig?  

3.

Vilka är syftena med behandlingen av dina personuppgifter?

4.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

5.

Hur har vi samlat in dina personuppgifter?

6.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

8.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EES

9.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

10.

Dina juridiska rättigheter

11.

Användning av cookies

12.

Vad gör kakorna?

13.

Våra kontaktuppgifter

1. För vem gäller denna integritetspolicy?

‍Denna
integritetspolicy gäller för alla som besöker vår webbplats och för personer vars personuppgifter behandlas av Alumio i samband med tillhandahållandet av tjänster. Personer vars personuppgifter behandlas av Alumio i samband med tillhandahållande av tjänster är:

1.

kontaktpersoner hos våra kunder och potentiella kunder;  

2.

kontaktpersoner för våra affärsrelationer;  

3.

mottagare av vår kommunikation, såsom nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang som anordnas av Alumio;

4.

besökare på vår webbplats www.alumio.com;

5.

visitors at our website www.academy.alumio.com;

6.

visitors at our website www.forum.alumio.com;

7.

personer som kontaktar oss på annat sätt eller vars personuppgifter vi behandlar

Vi samlar också in icke-personligt identifierbar information ("icke-PII") från och om dig:

1.

Demografisk information om dig  

2.

Information om ditt datorsystem eller din enhet, dina preferenser, din onlineaktivitet och din platsinformation  

Icke-PII i sig identifierar dig inte, men den kan kombineras med annan information på ett sätt som gör att du kan identifieras. Om detta sker kommer vi att behandla den kombinerade informationen som PII.

2. Vilka personuppgifter behandlar Alumio i förhållande till dig?

‍De
personuppgifter vi behandlar är:

1.

Personuppgifter som du har lämnat till oss;

-

Kontaktuppgifter och andra personuppgifter som behövs för att tillhandahålla våra tjänster, t.ex. namn, företag, befattning, e-post och telefonnummer;

-

Kontaktuppgifter och andra personuppgifter som fylls i på kontaktformulär eller andra webbformulär. Det exakta innehållet i uppgifterna beror på innehållet i kontaktformuläret och webbformuläret;

-

Kontaktuppgifter som lämnats vid inledande möten, evenemang, seminarier etc.

-

Andra personuppgifter som tillhandahålls av dig.

2.

Personuppgifter som ger insikt i användningen av vår webbplats eller andra elektroniska kommunikationsmedel. Det kan vara uppgifter som t.ex:

-

IP-adress (unikt nummer som identifierar din enhet när du ansluter till internet), som vi använder för att mäta ditt intresse för vår webbplats;  

-

Ditt surfbeteende på webbplatsen, t.ex. uppgifter om ditt första besök, tidigare besök och nuvarande besök, vilka sidor du har besökt och hur du navigerar på webbplatsen;

-

Öppnande och läsning av ett nyhetsbrev eller ett kommersiellt e-postmeddelande. Detta inkluderar även klickbeteende i e-postmeddelandet eller nyhetsbrevet.

In this context, we also refer to our Cookie Statement at https://www.alumio.com/cookie-statement

3.

Personuppgifter som erhållits från andra källor:

-

Personuppgifter som finns tillgängliga på offentliga professionella sociala medieplattformar som LinkedIn. Dessa är namn och kontaktuppgifter;  

-

Personuppgifter som finns tillgängliga på offentliga professionella webbplatser, t.ex. företagswebbplatser.

3. Vilka är syftena med behandlingen av dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

1.

för att fullgöra ett avtal med dig eller det företag du arbetar för;

2.

tillhandahålla information om våra tjänster som du har begärt;

3.

tillhandahålla kundsupport, inklusive att svara på dina förfrågningar och frågor samt felsöka och lösa problem eller klagomål;

4.

för att hålla kontakten med dig;

5.

förstå och förutse din användning av eller ditt intresse för våra tjänster och vårt innehåll samt de produkter, tjänster och det innehåll som erbjuds av andra;


6.

utveckla och visa produkter, tjänster och innehåll som är anpassade efter dina intressen på våra webbplatser och andra webbplatser;

7.

förse dig med marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev om du väljer att ta emot sådana;

8.

förse dig med marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev om du väljer att ta emot dessa;
för att förbereda analyser om den övergripande effektiviteten i våra onlineaktiviteter genom att förbereda användarstatistik. Användarstatistiken från webbplatsen gör det möjligt för oss att få en bild av bland annat antalet besökare, besökets varaktighet, vilka delar av webbplatsen som visas och besökarnas klickbeteende. Detta är generiska rapporter utan någon information om enskilda personer. Vi använder den erhållna informationen för att förbättra vår webbplats.

9.

skydda säkerheten och integriteten på vår webbplats;

10.

att bjuda in dig till våra evenemang.

4. Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är tillåtet med stöd av någon av de rättsliga grunder som anges i GDPR. De rättsliga grunderna för vår behandling är:

1.

Samtycke

Vi ber om ditt samtycke till att delta i en kundnöjdhetsundersökning. Vi ber om ditt samtycke till användning av cookies på vår webbplats. Se vårt Cookie Statement på https://www.alumio.com/cookie-statement för mer information om detta. Om vi har begärt och erhållit ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta oss.

2.

Behandlingen är nödvändig för att upprätta ett avtal eller för att förbereda upprättandet av ett avtal.

Om du ger oss ett uppdrag att tillhandahålla tjänster behandlar vi personuppgifter om och i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra uppdraget.

3.

Berättigat intresse

Vi kan också behandla personuppgifter om vi har ett berättigat intresse och detta inte kränker din integritet på ett oproportionerligt sätt. Vi använder t.ex. dina kontaktuppgifter för att bjuda in dig till seminarier och evenemang. Vi har också ett berättigat intresse om vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig efter att du själv har kontaktat oss. Vi behöver inte alltid tillstånd för att kontakta dig. Om vi får din e-postadress som ett resultat av att vi tillhandahåller tjänster kan vi erbjuda dig liknande tjänster via direktmarknadsföring. I så fall har vi ett berättigat intresse av att erbjuda dig dessa tjänster.

5. Hur samlade vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från dig när du lämnar dem till oss, t.ex. om vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Vi samlar också in dina personuppgifter när:

1.

du kommunicerar med oss eller begär information om eller från oss via e-post eller på annat sätt, t.ex. via telefon eller webbplats;  

2.

besök vår(a) webbplats(er);

3.

du deltar i våra onlineforum;


4.

du fyller i formulär eller fält på våra Alumio-webbplatser;

5.

du registrerar dig för något av våra nyhetsbrev, material eller våra tjänster på vår webbplats eller andra webbplatser som sociala medier

6.

du deltar i våra onlineundersökningar eller frågeformulär.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.
Såvida inte lagstadgade krav tvingar oss att behålla dina personuppgifter längre:

1.

Vi raderar dina personuppgifter om du har återkallat ditt samtycke eller har beslutat att avregistrera dig;

2.

kommer vi att radera dina personuppgifter från vår kontaktdatabas inom tre år från den dag då vår affärsrelation upphör.

För lagringsperioder i samband med cookies hänvisar vi dig till vår Cookie Statement på https://www.alumio.com/cookie-statement.

7. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för personer på Alumio som är behöriga att få tillgång till dem på en "need-to-know"-basis. Utanför de situationer som nämns i denna integritetspolicy kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte anser att detta är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, för att skydda våra rättigheter eller någon annans rättigheter, eller för att genomdriva efterlevnad av denna integritetspolicy.

Ibland är det nödvändigt att dela dina personuppgifter med tredje part, t.ex. våra tjänsteleverantörer och partners. Vi använder ett antal tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att driva webbplatsen och ge våra besökare en användarupplevelse av hög kvalitet. Vissa av dessa leverantörer kan få tillgång till personuppgifter om dig via automatisk datainsamlingsteknik. Vi ingår behandlingsavtal med dessa personuppgiftsbiträden som uppfyller kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi använder följande tjänsteleverantörer:

1.

HubSpot

Vi använder HubSpot för att samla in data om ditt beteende på vår webbplats och för att behandla dina personuppgifter som du lämnar till oss. HubSpot använder cookies eller liknande teknik (som webbfyrar och JavaScript) för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet.
HubSpots integritetspolicy kan hittas här: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

2.

Freshdesk

Vi använder Freshdesk som vår plattform för kundsupport. Freshdesk-programvaran behandlar IP-adresser, e-postadresser, företagsnamn, för- och efternamn på besökare för detta ändamål. Information om organisationer som registreras som ett resultat av deras besök på denna webbplats delas inte med tredje part. För mer information om Freshdesk-programvaran, besök www.freshworks.com/freshdesk. Freshdesks sekretesspolicy finns här: https://www.freshworks.com/privacy/.
‍Freshdesk
placerar som standard två cookies. En cookie används för att förhindra cross-site request forgery. Denna cookie är viktig för säkerheten för dig och Freshdesk. Den andra cookien används för att avgöra om besökaren är en bot eller en människa.

3.

Callpage

Vi använder Callpage för att visa en widget där du kan välja att lämna ditt telefonnummer för att bli uppringd nu eller senare. Användaren kan också välja att lämna ett meddelande.
Om du använder funktionen ring dig nu/ring dig senare behandlar Callpage IP-adress(er), telefonnummer och på vilken webbsida widgeten användes.
Om du använder funktionen för att lämna ett meddelande behandlar Callpage IP-adress(er), e-postadress, för- och efternamn samt på vilken webbsida widgeten användes.

4.

LinkedIn Insikt

LinkedIn Insight Tag är en JavaScript-tagg som möjliggör insamling av data omLinkedIn-medlemmars besök på vår webbplats, inklusive URL, referrer, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper samt tidsstämpel.
LinkedIn delar inte några personuppgifter med oss, utan tillhandahåller endast rapporter och varningar (som inte identifierar dig) om vår webbplatspublik och annonsprestanda. LinkedIn tillhandahåller också retargeting för webbplatsbesökare, vilket gör det möjligt för oss att visa personliga annonser från vår webbplats med hjälp av dessa uppgifter, men utan att identifiera medlemmen. Vi använder också data som inte identifierar dig för att förbättra annonsrelevansen och nå medlemmar på olika enheter. LinkedIn-medlemmar kan kontrollera användningen av sina personuppgifter för reklamändamål via sina kontoinställningar. Mer information om LinkedIn finns på: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

5.

HotJar

Vi använder HotJar som en webbanalystjänst. Med detta verktyg kan rörelser på vår webbplats spåras (så kallade värmekartor). Det går t.ex. att se hur långt användarna scrollar och hur ofta användarna klickar på vilka knappar. Med hjälp av detta verktyg är det också möjligt att samla in feedback direkt från användarna av webbplatsen. På så sätt samlar vi in värdefull information för att göra våra webbplatser ännu snabbare och mer kundvänliga. När vi använder detta verktyg tar vi särskild hänsyn till skyddet av dina personuppgifter. Vi kan t.ex. bara kontrollera vilka knappar du klickar på och hur långt du scrollar. De delar av webbplatsen där dina personuppgifter visas döljs automatiskt av Hotjar och kan därför aldrig spåras. Hotjar erbjuder alla användare möjligheten att avsluta användningen av Hotjar-verktyget med hjälp av en "Do Not Track-Headers", så att inga uppgifter om besöket på vår webbplats registreras. Detta är en inställning som stöds av alla vanliga webbläsare i de aktuella versionerna. För detta ändamål skickar din webbläsare en förfrågan till Hotjar, med instruktionen att inaktivera spårning av respektive användare. Om du använder vår webbplats med olika webbläsare eller datorer måste du ställa in "Do Not Track-Header" för var och en av dessa webbläsare / datorer separat. Detaljerade anvisningar med information för din webbläsare finns på: https://www.hotjar.com/opt-out. Hotjars sekretesspolicy finns på: https://www.hotjar.com/privacy

6.

Facebook-pixel

Vi använder "Facebook-pixeln" från Facebook Ireland Limited för att spåra användarbeteende efter att ha sett eller klickat på en reklamannons från Facebook. Om uttryckligt tillstånd har getts kan detta användas för att spåra användarbeteende efter att ha sett eller klickat på en reklamannons från Facebook. Denna process tjänar till att utvärdera effektiviteten hos Facebook-reklamannonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål och kan hjälpa till att optimera framtida marknadsföringsaktiviteter.
De data som erhålls är anonyma för oss och ger oss därför inte ytterligare information om användarens identitet. Uppgifterna lagras dock av Facebook och behandlas på ett sådant sätt att det är möjligt att länka till en specifik användarprofil.Facebook kan därför använda uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks sekretesspolicy
(https://www.facebook.com/about/privacy/).
Du kan göra det möjligt för Facebook och dess partners att placera reklamannonser på och utanförFacebook. Dessutom kan en cookie lagras på din dator för dessa ändamål. Dessa bearbetningsaktiviteter äger endast rum om uttryckligt samtycke har getts i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.
Om du vill avaktivera användningen av cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att inga fler cookies kan lagras på din dator i framtiden och att redan placerade cookies raderas. Om du inaktiverar alla cookies kan det dock innebära att vissa funktioner på våra webbsidor inte längre kan utföras. Du kan också inaktivera användningen av cookies från tredje part, t.ex. Facebook, på följande webbplats för Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

7.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics från Google Inc. för att spåra ditt beteende på vår webbplats. Vi har ställt in Google Analytics-cookies "integritetsvänliga". Till exempel är din IP-adress delvis maskerad och alternativet att dela data är inaktiverat. På så sätt har dessa cookies en begränsad inverkan på din integritet och kan därför placeras utan tillstånd.
För mer information om dessa cookies och deras giltighetstid, klicka här:
Google erbjuder också möjligheten att välja bort datainsamling i samband medGoogle Analytics, med hjälp av Google Analytics Opt-out Browser Add-on.Klicka för att använda det alternativet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Och klicka här för mer allmän information om hur Google använder cookies och Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Vi är inte ansvariga för Googles integritetspolicy och / eller cookiepolicy.

8. Överföring av personuppgifter till länder utanför EES

Dina personuppgifter överförs inte till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såvida det inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig. Dina personuppgifter kan också behandlas av tredje part. Dessa parter kan vara belägna utanför EES. I tillämpliga fall har vi vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att dela personuppgifterna.

1.

Tillgänglighet och kontinuitet: Vi gör vårt yttersta för att säkerställa optimal tillgänglighet och kontinuitet för vår webbplats och våra system.

2.

Fysisk säkerhet: Vår byggnad är säkrad genom fysisk tillträdeskontroll och kameraövervakning. Endast personer som har behörighet till vår byggnad får komma in.

3.

Behörigheter: Åtkomsten till våra system skyddas via rollbaserad säkerhet.

4.

Kryptering: Vi använder kryptering för att säkra våra bärbara datorer.

5.

Skydd mot hot: Olika system har införts för att förhindra obehörig åtkomst och utbyte av personuppgifter.

6.

GDPR-design: Alla nya system som vi överväger att införa måste testas i förväg utifrån principerna om inbyggd integritet och integritet som standard.

7.

Konsekvensbedömningar avseende dataskydd (DPIA): Innan vi tar ett nytt system i bruk kommer vi också att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd, om det krävs enligt lag.

8.

Dataläckor: Vi har inrättat ett säkerhetsteam för att upptäcka och rapportera dataläckor.

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information som samlas in via vår webbplats och om vi tillhandahåller tjänster till dig.
Vi gör vårt yttersta för att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och ändring av dina personuppgifter som vi är ansvariga för.

För att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter har vi bland annat vidtagit följande tekniska och organisatoriska åtgärder:

- Tillgänglighet och kontinuitet: Vi gör vårt yttersta för att säkerställa optimal tillgänglighet och kontinuitet för vår webbplats och våra system.
- Fysisk säkerhet: Vår byggnad är säkrad genom fysisk tillträdeskontroll och kameraövervakning. Endast personer som har behörighet till vår byggnad får komma in.
- Behörigheter: Åtkomsten till våra system skyddas via rollbaserad säkerhet.
- Kryptering: Vi använder kryptering för att säkra våra bärbara datorer.
- Skydd mot hot: Olika system har införts för att förhindra obehörig åtkomst och obehörigt utbyte av personuppgifter.
- GDPR-design: Varje nytt system som vi överväger att införa måste testas i förväg för principerna om inbyggd integritet och integritet som standard.
- Konsekvensbedömningar avseende dataskydd (DPIA): Innan vi tar ett nytt system i bruk kommer vi också att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd, om det krävs enligt lag.
- Dataläckage: Vi har inrättat ett säkerhetsteam som ska upptäcka och rapportera dataläckor.

10. Dina juridiska rättigheter

Du har olika integritetsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära:

1.

att inspektera de personuppgifter som vi behandlar i förhållande till dig.  

2.

ändra dina personuppgifter eller komplettera dessa om du anser att personuppgifterna

3.

uppgifter som vi behandlar i förhållande till dig är ofullständiga eller felaktiga.

4.

att få vissa personuppgifter som rör dig raderade.  

5.

att få dina uppgifter överförda till en annan part.

Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

För mer information om de rättigheter du kan utöva på grundval av sekretessbestämmelserna, se webbplatsen för den nederländska dataskyddsmyndigheten: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. I förekommande fall har du också rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten.

11. Användning av cookies

Alumio använder cookies på sin webbplats. En cookie är en liten textfil som en webbläsare sparar på din dator. Du kan generellt blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock påverka webbplatsens funktion.

Vi använder också annonsnätverk från tredje part för att annonsera vissa Alumio-tjänster på internet. Mer information om dessa tredje parter finns ovan under "7. Vem har tillgång till dina personuppgifter?". För mer information om användningen av cookies, se vårt Cookie Statement på https://www.alumio.com/cookie-statement

‍Följande
cookies placeras via vår webbplats:

1.

funktionella (nödvändiga) cookies

2.

cookies för inställningar

3.

statistiska cookies

12. Vad gör cookies?

12.1 Funktionella (nödvändiga) cookies
‍Vi
använder funktionella cookies. Dessa är nödvändiga för korrekt layout och navigering på webbplatsen och för att komma ihåg ditt val att acceptera eller avvisa cookies. Eftersom funktionella cookies är nödvändiga för användningen av webbplatsen, kan de placeras utan tillstånd.

‍12.2 Preferenscookies
‍Preferenscookies
gör det möjligt för en webbplats att komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen beter sig eller ser ut, som ditt föredragna språk eller den region du befinner dig i.

‍12.3 Statistiska cookies
‍Statistiska
cookies registrerar hur besökare använder vår webbplats. Med hjälp av denna information kan användningen av vår webbplats analyseras och anonym användarstatistik och rapporter kan genereras. Vi använder denna kunskap för att förbättra våra marknadsföringsaktiviteter samt kvaliteten, effektiviteten och användarvänligheten på vår webbplats.

‍12.4 Cookie-deklaration
‍För
en detaljerad översikt över vilka cookies vi använder på vår webbplats, besök https://www.alumio.com/cookie-statement

‍13.Våra kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om hur vi hanterar dina personuppgifter:

Alumio B.V.
Laan Corpus den Hoorn 200
9728 JS Groningen, Nederländerna

Via e-post: [email protected]