A next-gen integration platform

Rapidly connect applications, customers, and suppliers. Manage all your integrations and data via one cloud-based platform. Experience the Alumio iPaaS (integration Platform as a Service)!

Build fast and flexible integrations

Reduce operational costs

Organize a scalable IT ecosystem

Börja integrera

Create complex API integrations via the user-friendly iPaaS interface

Connect unlimited applications

Anslut relationer via JSON eller EDI

Använd ett molnverktyg för alla integrationer

Digitalisera affärsprocesser

Experience key benefits

Added value for organizationsto digitalize in a smart way using the Alumio iPaaS

Bygga snabbare integrationer

Var flexibel och framtidssäker

Bli meddelad och lös problem

Vara skalbar och säker

Grow business value

Use the automation capabilities
of the iPaaS platform

Gör din IT redo för tillväxt

Ta farväl av datasilos

Minska tiden till marknaden med 40 %.

Minska kostnader med 43 %

Reduce Time-to-Market

with 4x faster integrations

Börja integrera

utan egen kod

Få övervakning

Automatisera felvarningar

Bästa praxis inom branschen

Börja integrera! 

Experience the magic of Alumio

The Alumio iPaaS comes with an extensive range of features that give you the ability to create, maintain, and monitor your integrations via a user-friendly web interface. It allows you to freely connect any endpoints from third-party software to business relations across any file format, via the iPaaS platform.

Viktiga användningsområden

Integrate multiple applications seamlessly

Anslut dina relationer via JSON eller EDI

Digitalisera och automatisera processer

Create data lakes for holistic insights

Viktiga funktioner

Kontrollera alla dina integrationer via en enda plattform

Anslut program utan anpassad kod

Automatiserad loggning och övervakning

Kartlägga och ändra data på ett flexibelt sätt

Viktiga fördelar

Bygg snabbare integrationer med anslutningar

Effektivisera data och processer

Bli meddelad och lös problem snabbt

Bygg skalbara och säkra integrationer

Viktigt affärsvärde

Gör din IT redo för digital tillväxt

Eliminera datasilos

Improve Time-to-Market by 40%

Reduce Total Cost of Ownership by 43%

Utan Alumio

Risk creating an entangled IT landscape without the iPaaS

Datasilos

Många frånkopplade integrationer med anpassad kod eller punkt-till-punkt-anslutningar från tredje part fragmenterar affärsdata.

Bristande synlighet

Anpassade lösningar saknar funktioner för integrationsövervakning, vilket leder till problem med att meddela när problem uppstår.

Negativ inverkan på verksamheten

Dåligt anslutna applikationer eller manuell felsökning leder till förlorade order, felaktiga data och ineffektivt beslutsfattande.

Inte säker och kompatibel

Integrationer med anpassad kod bidrar inte till att uppfylla sekretessbestämmelser eller skapa ett säkert IT-ekosystem.

Utdragna tidsfrister

It isn't possible to quickly and cost-effectively connect old systems with new applications using custom code.

Med Alumio

Organize a future-proof IT ecosystem with the iPaaS

Skalbar och utbytbar

Get fast and seamless connectivity to apps and databases with Alumio, enabling simplified data exchange.

Nöjda kunder

Always be on top of problems with the monitoring and notifications cockpit of the Alumio iPaaS.

Spara tid för seniora utvecklare

Skapa, övervaka och hantera integrationer utan anpassad kod, så att utvecklarna kan fokusera på arkitektur och komplexa problem.

Anpassningsbara gränssnitt utan kompromisser

Ensure front office and back office success by building reliable integrations on the user-friendly interface of the Alumio iPaaS.

Enkelt att ansluta äldre programvara

Connect older, legacy systems with new SaaS and cloud apps, using the flexibly integration capabilities of the Alumio iPaaS.

Webbtjänster

Unlock endless connectivity with the Alumio iPaaS

With an extensive set of webservices support, Alumio integrates thousands of applications. It offers a rich library of connectors, as well as advanced mappers and transformers. Build, maintain and grow your IT landscape on the cloud with the iPaaS platform, without the costs or complexities of an Enterprise Service Bus (ESB).

Helping you build connections freely via REST, JSON, XML, SOAP, databases, FTP, and so on, the Alumio iPaaS platform gives you all the features you need to seamlessly connect two or multiple systems.

Få gladare kunder

Genom att erbjuda en övervakningscockpit

Get a robust monitoring and logging system with the Alumio integration platform, which automatically detects integration errors in real-time. Get a visual overview of all your working data flows and resolve integration roadblocks from one intuitive dashboard.

"Get monitoring alerts for any data errors."

The dashboard displays all integration problems precisely and makes troubleshooting simple!

A future-proof solution

Use Alumio to manage all your customer integrations

Alumio offers a special edition for system integrators, agencies and engineers. Learn more about the benefits for architects, engineers, managers, and C-level.

Hantera integrationer för flera kunder

Organisera integrationer i dedikerade molnmiljöer

Inga begränsningar för slutpunkter, datarutter med mera

Explore the
Alumio marketplace

By using our rich library of Alumio connectors, speed up integrations with the most popular software. Achieve digitalization in a short time without having to use custom-code or plugin solutions, while experiencin great customizability with our iPaaS platform.

Få en gratis demo av Alumio-plattformen

för att uppleva automatiseringsfördelarna för ditt företag på egen hand!
Boka nu!