Rankad #1 Bästa molntjänsteleverantör i Nederländerna 2024!
iPaaS
7 min läsning

Betydelsen av ISO 27001 för företag

__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Skrivet av
Carla Hetherington
Publicerad den
February 27, 2024
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Det är ingen hemlighet att företagsföretag måste prioritera en mängd säkerhetskomponenter för att skydda sina tillgångar och verksamhet, men hur kan de göra det? Fortsätt läsa för att utforska några av de viktigaste säkerhetsprioriteringarna och bekymmerna för företagsorganisationer, vad ISO 27001 är och den viktiga roll den spelar för att säkerställa datasäkerhet och efterlevnad för företag.

Vilka är de viktigaste säkerhetsprioriteringarna för företag?

Den första och kanske mest uppenbara prioriteringen är dataskydd, som involverar datakryptering, identitets- och åtkomsthantering, inmatning, tillgänglighet och avslöjande kontroller och vaksam granskning för att förhindra obehörig exponering.

Fokusera på Upptäckt och förebyggande av cyberhot är lika kritisk och garanterar implementering av intrångsdetekteringssystem, brandväggar och slutpunktsskydd, bland andra.

Dessutom, med det globala införandet av molntjänster, kommer det inte som någon överraskning att molnsäkerhet är också en nyckelprioritet och kräver stark autentisering, kryptering, intrångsdetektering och förebyggande system (IDS/IPS), nätverkssegmentering och regelbundna säkerhetsbedömningar.

Andra viktiga säkerhetsproblem och prioriteringar inkluderar utbildning i säkerhetsmedvetenhet för att mildra mänskliga fel, regelefterlevnad för att säkerställa efterlevnad av branschbestämmelser som GDPR och HIPAA, säkerhet i försörjningskedjan och planer för incidentrespons och katastrofåterställning för att få ett effektivt svar på säkerhetsöverträdelser. Sammantaget hjälper dessa prioriteringar att stärka företagens försvar mot utvecklande cyberhot och måste därför vara högst upp på listan för företag.

Varför behöver företag mer dataskydd än mindre företag?

Volym och känslighet för data

Företagsföretag hanterar vanligtvis större datamängder, inklusive känslig kundinformation, immateriella rättigheter, finansiella register och proprietära data. Den stora volymen och känsligheten hos dessa data gör företagsorganisationer attraktiva mål för cyberbrottslingar som vill stjäla värdefull information.

Infrastrukturens komplexitet

Oundvikligen har företagsmiljöer ofta komplexa IT-infrastrukturer, inklusive flera servrar, databaser, applikationer och nätverkskomponenter spridda över olika platser och molnmiljöer. Som sådan kräver hantering och säkring av denna komplexa infrastruktur avancerade säkerhetslösningar som de som nämns ovan.

Krav på regelefterlevnad

Många företag är verksamma inom reglerade branscher som finans, sjukvård och telekommunikation, som utsätter dem för stränga dataskydd och sekretessregler. Överensstämmelse med regler som GDPR, HIPAA, PCI DSS och SOX kräver implementering av specifika datasäkerhetskontroller, regelbundna revisioner och underhåll av omfattande dokumentation. Det är viktigt att veta att underlåtenhet att följa dessa bestämmelser kan leda till allvarliga ekonomiska påföljder och skador på rykte och därför måste stå högst upp på prioriteringslistan.

Riktade attacker

Företagsorganisationer är ofta måltavlor av sofistikerade cyberbrottslingar och nationalstatsaktörer som använder avancerade taktiker som spjutphishing, ransomware och insiderhot för att infiltrera sina nätverk och stjäla känslig information. Dessa riktade attacker utgör större risk för företagsföretag än för mindre företag, med tanke på mängden data företag hanterar. Detta är naturligtvis kopplat till affärskontinuitet och rykte eftersom säkerhetsöverträdelser kan få förödande konsekvenser för företagsföretag, vilket leder till ekonomiska förluster, driftstörningar och skador på varumärkets rykte.

Ett exempel på en känd cyberattack för företag ägde rum 2019 som en phishing-bluff, när hackare poserade som Magento (nu Adobe Commerce), och skickade e-postmeddelanden till användare som tvingade dem att klicka på en länk för att uppdatera sin programvara, vilket resulterade i att deras inloggningsuppgifter stulits. En annan ökänd cyberattack är Ticketmaster-incidenten 2018 genom betalningsbedrägeri, vilket resulterade i att kundens kreditkortsuppgifter stulits och användes för att genomföra bedrägliga köp.

Läs mer om cyberattacker och hur du kan förhindra dem här

Säkerhet i leveranskedjan

Med komplexa leveranskedjor som involverar många tredjepartsleverantörer och leverantörer måste företagsföretag se till att tredjepartspartners följer bästa säkerhetspraxis. Detta hjälper till att minska risken för intrång i leveranskedjan och skydda integriteten i företagets ekosystem.

Sammantaget kräver kombinationen av stora datavolymer, komplex infrastruktur, regleringskrav, riktade hot, kontinuitetsproblem och försörjningskedjorisker att företag prioriterar och investerar i mer robusta datasäkerhetsåtgärder och skyddsstrategier för att skydda deras känsliga information och minska cyberrisker effektivt.

Vad är ISO 27001 och varför är det viktigt för företagets datasäkerhet och efterlevnad?

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard för informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS). Det ger ett ramverk för att etablera och ständigt förbättra en organisations ledningssystem för informationssäkerhet.

Standarden erbjuder ett omfattande tillvägagångssätt för informationssäkerhetshantering, som täcker olika aspekter som riskbedömning, säkerhetspolicyer, organisationsstruktur, tillgångshantering, åtkomstkontroll, kryptografi, fysisk säkerhet, incidenthantering och efterlevnad som hjälper organisationer att hantera och skydda sina informationstillgångar, inklusive känsliga data och immateriella rättigheter, från olika säkerhetshot. Några av dess nyckelkomponenter inkluderar:

Riskhantering

ISO 27001 betonar vikten av riskhantering i informationssäkerhet, vilket kräver att organisationer identifierar och bedömer informationssäkerhetsrisker, implementerar lämpliga kontroller för att mildra dessa risker och kontinuerligt övervaka och granska effektiviteten av dessa kontroller.

Juridisk efterlevnad och regelefterlevnad

Med alla juridiska och regulatoriska krav relaterade till informationssäkerhet och dataskydd kan det ibland vara svårt för organisationer att hålla reda på. Överensstämmelse med ISO 27001 visar för tillsynsmyndigheter, kunder och andra intressenter att organisationen har implementerat robusta säkerhetsåtgärder och kontroller för att skydda känslig information. Det säkerställer efterlevnad av relevanta lagar och förordningar, såsom GDPR, HIPAA, PCI DSS och SOX, som nämns ovan.

Kontinuerlig förbättring

Genom att följa ISO 27001 är organisationer engagerade i att följa en kultur av kontinuerlig förbättring av informationssäkerhetshantering, vilket kräver att de regelbundet utvärderar sin säkerhetsställning, identifierar områden som kan förbättras och implementera korrigerande åtgärder för att kontinuerligt förbättra sina säkerhetskontroller och processer.

Globalt erkännande

ISO 27001 är globalt erkänd och accepterad som standard för informationssäkerhetshantering. Att uppnå ISO 27001-certifiering visar organisationens engagemang för att implementera bästa praxis inom informationssäkerhet och anpassa sig till internationella standarder och riktlinjer. Dessutom kan detta globala erkännande vara särskilt värdefullt för multinationella företag som är verksamma i olika geografiska regioner med olika regleringskrav.

Kundernas förtroende och förtroende

Sist men inte minst signalerar ISO 27001-certifiering till kunder, partners och intressenter att organisationen tar informationssäkerhet på allvar och har implementerat internationellt erkända bästa praxis för att skydda känsliga data. ISO 27001-certifiering kan förbättra organisationens rykte, bygga kundernas förtroende och stärka dess konkurrensfördel på marknaden.

Hur möjliggör Alumio datasäkerhet och efterlevnad för företag?

Alumio följer de högsta säkerhetsstandarderna och har en ISO 27001-certifiering som validerar vår riskmedvetenhet och proaktiva identifiering av eventuella svagheter. Vårt säkerhets- och riskhanteringsteam följer branschstandarder för att skydda data, medan vårt produktteam upprätthåller de högsta säkerhetskvalitetsprinciperna under utvecklingen. Dessutom genomför vi omfattande och kontinuerlig övervakning av vår plattform för att säkerställa efterlevnad av internationellt erkända höga standarder.

I grund och botten är en iPaaS som Alumio nyckeln till att säkerställa datasäkerhet i en hel organisation. Med säkerhet högst upp på vår prioriteringslista ser vi till att företagsföretag håller sig uppdaterade med de senaste säkerhetsstandarderna genom robusta säkerhetsåtgärder som kan anpassas för att möta nya hot. Vårt mål? För att tillhandahålla en säker och pålitlig plattform kan både företagare och kunder lita på.

Hur säkerställer Alumios integrationsplattform datasäkerheten?

Inbyggda övervaknings- och loggningsfunktioner som säkerställer en fullständig registrering av dataprocesser med omfattande loggning av alla data och händelser och genomför kontinuerliga hälsokontroller för att meddela användare om säkerhetshack eller datafel.
En molnbaserad plattform som utnyttjar kraften i klustrad mikrotjänstteknik, vilket möjliggör exceptionell prestanda, skalbarhet och datasäkerhet, utformad för att säkerställa affärskontinuitet även inför oväntade händelser, till exempel hårdvarufel, programvarufel eller cyberattacker.

Säkerställd sekretessefterlevnad med Viktiga integritetslagstiftningar som GDPR, SOC2, CCPA, FERPA, HIPAA och mer, så att användare kan bevisa hur de spårar och hanterar kunddata varje steg på vägen.

Överensstämmelse med de senaste säkerhetsstandarderna för att säkerställa att företag följer de bästa branschmetoderna, säkerhetsramarna och hoten som utvecklas.

Åtkomstkontroll med starka identitets- och autentiseringsmekanismer, såsom multifaktorautentisering, för att säkerställa att endast auktoriserade användare kan komma åt plattformen. Dessutom gör Alumio det möjligt för företag att definiera och tillämpa detaljerade åtkomstpolicyer, vilket säkerställer att endast godkända användare eller applikationer kan interagera med känsliga data, förhindra obehörig åtkomst till data och minska risken för dataintrång.

Läs mer om Alumios engagemang för säkerhet och efterlevnad här.

Slutsats

Företagsföretag är återkommande mål för cyberattacker och måste följa de högsta säkerhetsstandarderna för att undvika att bli offer för dem. Med tanke på de stora mängder känslig data de hanterar är det viktigt för företagsorganisationer att ha en säker datahanteringslösning på plats. Genom att använda Alumio kan företag vara säkra på att deras data är säkra och i händerna på en lösning som uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna som ISO 27001, vilket säkerställer laglig och lagstadgad efterlevnad, bygger kundernas förtroende och främjar kontinuerliga förbättringar.

Get in touch

Vi hjälper gärna till och svarar på alla frågor du kan ha

About our partner

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with any custom endpoint

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with

No items found.

Få en gratis demo av Alumio-plattformen

för att uppleva automatiseringsfördelarna för ditt företag, från första hand!
Boka nu!