Rankad #1 Bästa molntjänsteleverantör i Nederländerna 2024!
E-commerce
6 min läsning

E-handelssäkerhet: Prioritera datasäkerhet och förhindra cyberattacker

__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Skrivet av
Carla Hetherington
Publicerad den
February 8, 2024
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

År 2013 drabbades Yahoo av ett dataintrång som lämnade över 3 miljarder konton exponerade. Inte långt efter rapporterade Adobe att hackare hade stulit nästan tre miljoner krypterade kundkreditkortsregister och inloggningsdata för ett obestämt antal användarkonton. År 2021 såg LinkedIn data associerade med 700 miljoner av sina användare publicerade på ett mörkt webbforum, vilket påverkade mer än 90% av dess användarbas. Och listan fortsätter. I dagens digitaliserade värld har den snabba ökningen av datautbyte oundvikligen lett till en ökning av dataintrång och cyberattacker. Hundratals miljoner eller till och med miljarder människor lider av risken för dessa dataintrång. Företag som har misslyckats med att investera i datasäkerhet har förlorat sitt rykte till följd av det ökande antalet cybersäkerhetsincidenter. Även om dessa incidenter kanske inte har en enorm inverkan på väletablerade branschjättar, kan de definitivt kosta ett mindre företag sitt rykte och, strax efter, mycket av dess kundbas. I den här bloggen diskuterar vi hur detaljhandelsföretag specifikt kan säkerställa skydd och förvaring av kunddata för att upprätthålla kundernas förtroende och lojalitet genom att förbättra deras e-handelsdatasäkerhet.

”Det krävs många goda gärningar för att bygga ett gott rykte, och bara en dålig för att förlora det.”

- Benjamin Franklin

Vad är e-handelssäkerhet?

E-handelssäkerhet är de skyddsåtgärder och protokoll som onlineföretag inför för att skydda onlinetransaktioner, kunddata, och affärsverksamhet från cyberattacker, dataintrång, och oauktoriserad åtkomst. Det kan inkludera datakryptering för att säkra kundtransaktioner, autentiseringsprocedurer för att verifiera användaridentiteter och efterlevnad av datasekretessregler som GDPR.

Genom att prioritera e-handelssäkerhet kan företag bygga förtroende hos sina kunder, säkerställa integriteten i sina transaktioner och upprätthålla en säker online-shoppingmiljö. Men innan vi förstår hur e-handelssäkerhet fungerar, låt oss förstå de olika typerna av säkerhetshot för e-handel.

Vad är en cyberattack?

En cyberattack (eller cyberattack) är ett avsiktligt och skadligt försök att äventyra integriteten, sekretessen eller tillgängligheten för datorsystem eller nätverk. Cyberattacker kan ta olika former, inklusive infektioner med skadlig kod, phishing-attacker, överbelastningsattacker och mer. Målet med en cyberattack kan inte alltid vara ett dataintrång; det kan också innebära att tjänster störs, stjäla känslig information eller orsaka skador på de riktade systemen.

Ett exempel på en populär cyberattack för e-handel ägde rum 2019 i form av en phishing-bluff, där hackare poserade som Magento (nu Adobe Commerce), och skickade e-postmeddelanden till användare som tvingade dem att klicka på en länk för att uppdatera sin programvara, vilket resulterade i att deras inloggningsuppgifter stulits. En annan ökänd cyberattack är Ticketmaster-incidenten 2018 genom betalningsbedrägeri, vilket resulterade i att kundens kreditkortsuppgifter stulits och användes för att genomföra bedrägliga köp.

Vad är ett dataintrång?

Ett dataintrång är en säkerhetsincident som involverar obehörig åtkomst, förvärv eller avslöjande av känslig information, till exempel personlig identifierbar information (PII), finansiella data eller immateriella rättigheter. Dataintrång kan bero på olika faktorer, inklusive cyberattacker, mänskliga fel eller systemsårbarheter.

Den primära avsikten med ett dataintrång är att få tillgång till och potentiellt missbruka känslig information. Å andra sidan kan en cyberattack ha olika motiv, till exempel att störa verksamheten, stjäla information, ekonomisk vinst eller orsaka skada.

Hur kan du säkerställa säkerheten för dina kunddata?

Med tanke på den stora mängden kunddata som e-handelsföretag hanterar dagligen är de extremt frekventa mål för cyberattacker. Som sådan måste e-handelsföretag anta ett skiktat tillvägagångssätt för att säkerställa kund- och affärsdatasäkerhet. Några av branschens bästa praxis inkluderar:

SSL-kryptering (Secure Sockets Layer):

Implementering av SSL-kryptering hjälper till att säkra dataöverföring mellan kundens webbläsare och din webbplats. Detta hjälper till att skydda känslig information som kreditkortsuppgifter under onlinetransaktioner. Närvaron av en hänglåsikon och ”https” i adressfältet fungerar nu som en signal för konsumenterna, vilket indikerar att en webbplatss anslutning är säkert krypterad.

Regelbundna programuppdateringar:

Att hålla all programvara, inklusive e-handelsplattformar, webbservrar och plugins, uppdaterad med de senaste säkerhetsuppdateringarna är avgörande för att ta itu med kända sårbarheter och skydda mot potentiella exploater.

Periodiska säkerhetsrevisioner:

Regelbundna säkerhetsrevisioner och sårbarhetsbedömningar för att identifiera och åtgärda potentiella svagheter i dina system kan hjälpa till att förhindra cyberhot innan de kan utnyttjas.

Betrodda betalningsportaler:

Att välja välrenommerade och säkra betalningsportaler som överensstämmer med branschstandarder kommer att säkerställa säker behandling av betalningstransaktioner och minska risken för finansiella dataintrång.

Säker hosting och molntjänster:

Att välja pålitliga och säkra värdleverantörer med fokus på dataskydd som överensstämmer med branschbestämmelser och har robusta säkerhetsåtgärder på plats är ett måste.

Överensstämmelse med dataskyddslagar:

Att hålla sig informerad om och följa relevanta dataskyddslagar och förordningar, till exempel den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) eller Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), är av största vikt.

Att ha en robust integrationsplattform på plats:

Ett e-handelsföretag behöver flera mjukvarusystem eller appar för att hålla sig igång, till exempel en e-handelsplattform, ett PIM-system, ett kundtjänstsystem och en betalningsgateway-lösning, för att nämna några. Dessa olika system har alla stora mängder data som flyter genom dem, till exempel kritiska företagsdata, ekonomiska relaterade data och kunders personliga och identifierbara information (PII). På grund av den känsliga karaktären hos dessa data kan det bli ett mål för cyberattacker.

För att säkerställa att alla dessa olika system förblir sammankopplade och de efterföljande uppgifterna skyddas, Integrationsplattform som tjänst, som Alumio, måste sättas på plats.

Hur kan en integrationsplattform säkerställa e-handelsdatasäkerhet?

Alumio integrationsplattform erbjuder en kostnadseffektiv lösning för att centralisera alla integrationer på en plattform, vilket gör det möjligt för användare Full kontroll över deras data, säkerställa API-säkerhet och minska risken för cybersäkerhetsattacker genom att upprätthålla de högsta datasäkerhetsstandarderna. Så här gör du:

Inbyggda övervaknings- och loggningsfunktioner

Alumio säkerställer affärs- och kunddatasäkerhet genom omfattande end-to-end övervaknings- och loggningsfunktioner, som ger en fullständig registrering av dataprocesser och händelser. Loggar lagras säkert i en Elastic Stack-datalogg, så att användare kan ställa in utlösare för varningar om flera uppgiftsfel inom en timme. Dessutom genomför vår plattform kontinuerliga hälsokontroller och meddelar användare om säkerhetshacks eller datafel för att snabbt lösa konflikter.

Molnbaserad plattform

Alumio-integrationsplattformen är molnbaserad och utnyttjar kraften i klustrad mikrotjänstteknik, vilket möjliggör exceptionell prestanda, skalbarhet och datasäkerhet genom att minska attackytan, förbättra datareskytan, möjliggöra anpassningsbara säkerhetskonfigurationer och säkerställa affärskontinuitet även inför maskinvarufel, programvarufel eller cyberattacker.

Alumio använder AWS (Amazon Web Services) värdtjänster och förlitar sig på AWS säkerhetsåtgärder. Som sådan erbjuder plattformen dedikerad lagring och isolering för varje kunds data, vilket minimerar risken för intrång och obehörig åtkomst och möjliggör anpassningsbara säkerhetskonfigurationer anpassade till specifika krav.

Säkerställd sekretessefterlevnad

Med Alumio fortsätter företagen att följa Viktiga integritetslagstiftningar som GDPR, SOC2, CCPA, FERPA, HIPAA och mer, så att de kan bevisa hur de spårar och hanterar kunddata varje steg på vägen. Alumio förstärker befintliga individuella kundrättigheter över sina uppgifter genom att tillåta dem:

  • Rätt till radering och rätten att bli bortglömd
  • Rätten att få data raderade från flera anslutna program
  • Rätten att få personuppgifter på ett användarvänligt gränssnitt
  • Rätten att meddela, få tillgång till, ändra och invända mot att personuppgifter delas
  • Rätten att ta bort data från (externa) källor
  • Rätten att välja vilka personuppgifter som kan samlas in

Läs mer om Alumios engagemang för säkerhet och efterlevnad här. Läs mer om integritetslagstiftning här.

ISO 27001-certifiering

Alumio följer de högsta säkerhetsstandarderna och har en ISO 27001-certifiering som bekräftar vår riskmedvetenhet och proaktiva identifiering av eventuella svagheter. ISO 27001-certifieringen främjar en helhetssyn på informationssäkerhet: granskning av människor, policyer och teknik. Ett informationssäkerhetshanteringssystem implementerat enligt denna standard är ett verktyg för riskhantering, cyberresiliens och operativ excellens.

Åtkomstkontroll

Alumio implementerar starka identitets- och autentiseringsmekanismer, såsom multifaktorautentisering, för att säkerställa att endast behöriga användare kan komma åt plattformen. Dessutom gör plattformen det möjligt för företag att definiera och genomdriva detaljerade åtkomstpolicyer, vilket säkerställer att endast godkända användare eller applikationer kan interagera med känsliga data. Detta förhindrar obehörig åtkomst till data och minskar risken för dataintrång.

Hur ser framtiden för e-handelssäkerhet ut?

När tekniken utvecklas står landskapet för e-handelssäkerhet inför pågående förändringar i hot, protokoll, åtgärder och utmaningar. Framväxande trender inom IIoT (Industrial Internet of Things), såsom AI och ML, kommer dock att vara avgörande för att säkerställa företagsdataskydd och affärsdatasäkerhet. Detta kommer att exemplifieras genom att upptäcka och förebygga hot genom identifiering av ovanliga mönster och avvikelser i användarbeteende som kan undkomma mänskliga övervakares uppmärksamhet.

När det gäller AI-drivna lösningar kan algoritmer för bedrägeriupptäckt analysera många transaktioner i realtid. Dessa algoritmer kommer snabbt att flagga misstänkta för ytterligare granskning och minimera risken för bedrägeri avsevärt, vilket säkerställer en säker transaktionsmiljö för användarna. Dessutom kan AI-drivna chatbots tillhandahålla säker och effektiv kundsupport samtidigt som de hanterar känslig data på ett ansvarsfullt sätt.

Slutsats

Att säkerställa skyddet av kunddata är avgörande för att bevara ett gott företags rykte och upprätthålla kundernas förtroende och lojalitet. I grund och botten, om dina kunder inte kan lita på att du skyddar deras data, kan de inte klandras för att ha tagit sin verksamhet någon annanstans. Som sådan måste företag av alla slag och storlekar vidta förebyggande åtgärder för att undvika att bli offer för cyberattacker som kan skada deras kunder och i förlängningen deras verksamhet.

Med hackare som kontinuerligt förnyar sina attackstrategier är det mest effektiva sättet att ligga steget före att vara proaktiv och utbildad i ämnet. När allt kommer omkring kan nästan alla cyberattacker helt undvikas eller minskas kraftigt med rätt beteenden.

En integrationsplattform som Alumio är nyckeln till att säkerställa datasäkerhet i ett helt IT-landskap. Med säkerhet högst upp på vår prioriteringslista ser Alumio till att e-handelsföretag håller sig uppdaterade med de senaste säkerhetsstandarderna genom robusta säkerhetsåtgärder som kan anpassas för att möta växande hot. Vårt mål? För att tillhandahålla en säker och pålitlig plattform kan både företagare och kunder lita på.

Get in touch

Vi hjälper gärna till och svarar på alla frågor du kan ha

About our partner

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with any custom endpoint

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with

No items found.

Få en gratis demo av Alumio-plattformen

för att uppleva automatiseringsfördelarna för ditt företag, från första hand!
Boka nu!