Rankad #1 Bästa molntjänsteleverantör i Nederländerna 2024!
Business innovation
6 min läsning

AI och BI förklaras: En färdplan för affärseffektivitet

__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Skrivet av
Carla Hetherington
Publicerad den
November 23, 2023
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Business Intelligence och Artificial Intelligence har varit i framkant inom affärsinnovation under ganska lång tid och har revolutionerat hur vi gör affärer och förvandlat rådata till handlingsbara insikter. Men även om båda teknikerna tillhandahåller datadrivna insikter skiljer de sig åt i flera aspekter, från hur de samlar in data till deras kapacitet, begränsningar och de fördelar de har för företag. Den här bloggen ger en översikt över både AI och BI, hur de skiljer sig åt, och hur de kan kombineras för att maximera operativ effektivitet. Låt oss gå direkt in i det!

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens är en gren av datavetenskap som skapar teknik som kan simulera hur människor tänker och löser problem. Dessa tekniker kan utföra uppgifter på ett mänskligt sätt och till och med lära av tidigare erfarenheter och ändra deras ”beteende” i enlighet därmed.

Även om AI huvudsakligen används för att automatisera manuella uppgifter, används det alltmer för att fatta beslut av mer komplex karaktär och med minimalt mänskligt engagemang, vilket främjar dess oberoende inlärningsförmåga. Ändå, åtminstone för närvarande, för det mesta, använder företag AI för att effektivisera operativa processer och förbättra effektiviteten. Exempel är kundsegmentering, prediktiv analys och rapportering, lager- och lagerhantering och AI-genererat innehåll för marknadsföringsändamål.

Framför allt är de flesta organisationer fokuserade på AI:s analytiska och generativa kapacitet. Den förstnämnda hänvisar till förmågan att bearbeta och tolka stora mängder data och översätta den till handlingsbara resultat med konkreta affärsmässiga konsekvenser. Det senare hänvisar till innehållsskapande verktyg som naturliga språkbehandlingsmodeller som det något ökända Chat-GPT och (visuellt innehållsskapande verktyg).

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence avser insamling och analys av affärsdata genom olika metoder och tekniker. Huvudsyftet med BI är att förse organisationer med relevant information baserad på data så att de kan fatta beslut i enlighet därmed.

Det är dock viktigt att notera att även om BI omvandlar massdata till tydliga, läsbara rapporter, det tolkar inte i sig data utan handlar istället om att tillhandahålla en omfattande representation av annars oklara data. När det gäller BI tillhör uppgiften att hitta betydande insikter och bedöma nödvändiga uppföljningsåtgärder den som analyserar datarapporterna.

Hur skiljer sig AI och BI?

Olika syfte och omfattning

  • AI fokuserar på att skapa system som kan simulera mänsklig intelligens och kognitiva funktioner, så att de kan utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens, som att lära av erfarenhet, känna igen mönster, fatta beslut och lösa problem.
  • BI, å andra sidan, handlar främst om att samla in och presentera historisk data för att hjälpa organisationer att fatta välgrundade beslut om deras prestanda och verksamhet.

Olika möjligheter och begränsningar

  • AI-system kan fatta autonoma beslut baserat på mönster de lär sig av data, optimera processer och förutsäga framtida resultat.
  • BI-verktyg ger dock information för människor att fatta välgrundade beslut. Deras huvudsakliga funktion är att bryta och presentera historiska och aktuella data i ett format som är lätt att förstå, så att mänskliga användare kan dra slutsatser och fatta beslut. Således har BI-verktyg inte de beslutsfattande förmågor som AI-verktyg har.

Olika områden och tillämpningar

  • AI kan tillämpas på olika områden, från autonoma fordon och medicinsk diagnos till språköversättning och spel. Som nämnts tidigare har AI-verktyg förmågan att inte bara automatisera uppgifter utan att ge personliga rekommendationer och till och med lösa komplexa problem.
  • Tillämpningarna av BI, å andra sidan, är mycket mer begränsade. BI används främst i affärssammanhang för att övervaka nyckeltal, spåra prestandamätningar och stödja beslutsfattande över avdelningar som marknadsföring, ekonomi och drift, men det är inte riktigt relevant inom andra områden.

Olika analytiska förmågor:

  • AI fokuserar ofta på prediktiv och föreskrivande analys, som syftar till att förutsäga framtida resultat och rekommendera åtgärder för att uppnå vissa mål.
  • Alternativt fokuserar BI på historisk och beskrivande analys, ger insikter i tidigare och nuvarande data, förklarar vad som har hänt och varför, men föreslår inte vilka åtgärder som ska vidtas.

Trots viss överlappning och likheter när det gäller deras kapacitet bör AI och BI inte ses som konkurrerande tekniker utan snarare som kompletterande sådana. Istället för att välja det ena eller det andra bör företagen fokusera på hur de ska slå samman de två för att maximera sin potential och förbättra deras operativa effektivitet.

Hur kan du kombinera AI och BI för att maximera deras potential?

När AI kombineras med BI kan båda verktygen tillsammans tillhandahålla mycket effektiva analyslösningar lämpliga för olika affärsscenarier. Genom att slå samman BI: s analys- och gruvkapacitet med AI: s prediktiva förmågor kan företag dra nytta av mer djupgående forskning och exakta marknadsförutsägelser än de skulle använda tekniken separat.

Dessutom kan AI-drivna BI-verktyg hjälpa organisationer att minska sin dataanalystid och genomföra snabbare och mer framgångsrika dataanalysprojekt, eftersom enskilda dataanalyser som görs med BI-verktyg ofta är tidskrävande, om än effektiva. Detta frigör analytiker att arbeta med effektivare uppgifter och gör det möjligt för organisationens beslutsfattare att både reagera och förutse marknadstrender och förändringar baserat på den insamlade informationen.

Baserat på deras individuella meriter har både AI och BI stort mervärde för verksamheten. Så, frågan kvarstår: Varför välja när du kan ha det bästa av två världar?

Hur kan du integrera AI och BI i ditt företag?

Innan du väljer vilka AI- och BI-lösningar som ska integreras i ditt företag är det absolut nödvändigt att definiera vilka mål eller mål du vill uppnå med hjälp av dessa tekniker. Istället för att bara hoppa på AI/BI-vagnen, se till att dessa verktyg kommer att tillföra värde till ditt fungerar och kommer att vara kompatibla med dina befintliga system.

När du har satt specifika mål och bestämt vilka AI- och BI-funktioner du vill utnyttja kan du använda hjälp av en integrationsplattform som Aluminium för att hjälpa dig att ansluta dina valda AI- och BI-verktyg till dina befintliga system.

Integrationsplattformarnas roll

Att ha en pålitlig integrationsplattform är avgörande för att ansluta flera system och säkerställa kompatibilitet och optimalt dataflöde mellan punkter, vilket blir allt viktigare när ett företag växer. Ju fler datapunkter, desto större är risken för vanliga integrationsproblem som datasilor, inkonsekvens, dupliceringar etc. Alumio säkerställer kontinuitet i verksamheten och förhindrar systemkrascher genom att möjliggöra datautbyte i realtid, bearbeta enorma datalaster och mer.

En integrationsplattform som Alumio kommer också att säkerställa att ditt företag alltid kan vara uppdaterat och omfamna de senaste verktygen och uppdateringarna på marknaden, tack vare plattformens flexibel och skalbar natur. Med Alumio kan system bytas ut och modifieras enligt specifika affärsbehov, vilket upprätthåller ett oavbrutet dataflöde och undviker dataförlust.

Dessutom, Alumio tar hand om säkerhets-, sekretess- och efterlevnadsreglerna av de verktyg du använder, vilket är av avgörande betydelse när det gäller att skydda den information som är tillgänglig med AI- och BI-lösningar.

Vill du integrera AI- och BI-lösningar för att effektivisera din verksamhet och öka effektiviteten? Upptäck hur Alumio kan hjälpa dig att ansluta till alla system du väljer. Ta kontakt med en av våra experter och börja utnyttja kraften i AI och BI för att förnya ditt företag.

Get in touch

Vi hjälper gärna till och svarar på alla frågor du kan ha

About our partner

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with any custom endpoint

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with

No items found.

Få en gratis demo av Alumio-plattformen

för att uppleva automatiseringsfördelarna för ditt företag, från första hand!
Boka nu!