Rankad #1 Bästa molntjänsteleverantör i Nederländerna 2024!
Business innovation
8 min läsning

5 Viktiga integrationer för tillverkare

__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Skrivet av
Saad Merchant
Publicerad den
March 28, 2024
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

I takt med att Industri 4.0 fortsätter att utvecklas snabbt står moderna tillverkare inför utmaningen att påskynda sina digitala omvandlingsinsatser för att förbli relevanta. Ett av de mest effektiva sätten att underlätta detta är genom implementering och integration av affärssystem, SaaS-lösningar och nya molnapplikationer över hela värdekedjan. Dessa applikationsintegrationer hjälper till att optimera processer, effektivisera datautbyte och ge värdefull datainsikt. Låt oss utforska fem viktiga integrationer som tillverkare kan dra stor nytta av, och låt oss också extrapolera hur moderna företag effektivt bygger dessa integrationer med hjälp av en ”integrationsplattform som en tjänst (iPaaS).”

5 viktiga integrationer för moderna tillverkare

Tillverkningsföretag drivs av ett komplext nätverk av processer spridda över olika avdelningar. Att förstå dessa processer är avgörande för att bestämma hur man bygger applikationsintegrationer för att digitalt omvandla företag. Värdekedjaanalyysi är ett effektivt sätt att härda denna förståelse.

Värdekedjan är ett användbart ramverk som bryter ner tillverkningsprocesser i primära och stödjande aktiviteter. Primära aktiviteter inkluderar inkommande och utgående logistik, drift, marknadsföring, försäljning och kundservice. Supportaktiviteter inkluderar upphandling, teknik, infrastruktur och HR.

Men en brist på värdekedjan, enligt Investopedia, är det ”... Kedjeanalys gör ett dåligt jobb med att koppla samman varje aktivitet i kedjan. Följaktligen är det möjligt att ta synen på hur aktiviteterna i stort sett hänger samman.

Således, till påskynda den digitala omvandlingen och för att länka alla sina primära och supportaktiviteter kan tillverkare nu integrera olika affärssystem och applikationer över hela värdekedjan, för att effektivisera databyte, optimera processer och centralisera datainsikter.

Vilka är de 5 viktiga integrationerna för moderna tillverkare?

Fem viktiga applikationsintegrationer som moderna tillverkningsföretag kan dra stor nytta av att digitalisera och automatisera sina processer med är:

 • ERP-integration
 • CRM-integrering
 • Integration av e-handel
 • PIM-integrering
 • WMS-integrering

1. Effektivisera tillverkningsverksamheten med ERP-integration

ERP-system (Enterprise Resource Planning) utgör kärnan i tillverkningsverksamheten och hjälper till att effektivisera och automatisera viktiga funktioner som supply chain management, lagerhantering, produktionsplanering, ekonomisk spårning, upphandling, HR och mer. Medan ERP traditionellt är lokala system, är många nu tillgängliga som molntjänster. Eftersom ett affärssystem innehåller nästan alla viktiga affärsdata från hela värdekedjan är det viktigt för tillverkare att integrera sin ERP med all ny teknik eller applikation som de implementerar som en del av sin digitala omvandlingsresa.

Några av de mest populära ERP-systemen att integrera är SAP S/4 Hand, Netsuite, and Odoo. Tillverkarna kan dra stor nytta av att integrera sina ERP-system med CRM-lösningar och e-handelsplattformar.

Fördelarna med att integrera ett ERP-system för tillverkande företag inkluderar:
 • Lagersynlighet i realtid: Synkronisera lagerdata över alla plattformar. Få omedelbar inblick i lagernivåer, materialkrav och potentiella brister.
 • Förbättrad produktionsplanering: Exakta lagerdata möjliggör effektivare planering av produktionsschema, effektiv resursfördelning och undvikande av produktionsförseningar.
 • Automatiserad orderhantering: Eliminera manuella beställningsfel. Effektivisera orderhanteringen genom att automatiskt överföra beställningar från e-handelsplattformar eller CRM till ERP-systemet.
 • Strömlinjeformad verksamhet: Integrering av ERP-system möjliggör smidig samordning mellan olika avdelningar, såsom försäljning, ekonomi och produktion, med realtidsåtkomst till de senaste affärsdata.

2. CRM-integration för att förbättra kundengagemanget för tillverkare

CRM (Customer Relationship Management) plattformar kan hjälpa tillverkare att effektivt bygga varaktiga relationer med kunder. Genom att centralisera hanteringen av kundinteraktioner, försäljningsledningar och serviceförfrågningar skapar CRM-system 360-graders syn på kunderna och ger handlingsbara insikter för personlig marknadsföring, riktade försäljningsinsatser och proaktiv kundservice. Dessa system tillhandahåller också kundsupportfunktioner, som hjälper till att hantera förfrågningar, lösa problem och spåra kundnöjdhet.

Några av de mest populära CRM-systemen att integrera är säljare, Zoho CRM, and HubSpot. Och de mest effektiva applikationerna som tillverkare kan integrera med CRM-system är ERP-system och B2B-e-handelsplattformar.

Fördelarna med att integrera en CRM-plattform för tillverkande företag inkluderar:
 • Förbättrad kundkommunikationCRM-systemet underlättar sömlöst samarbete mellan sälj-, marknadsförings- och kundtjänstteam, vilket möjliggör konsekventa meddelanden över alla kundkontaktpunkter.
 • Förbättrad kundservice: Ge kundtjänstrepresentanter kunddata i realtid för att lösa problem snabbare och förbättra kundnöjdheten.
 • Snabbare orderuppfyllelse: Effektivisera orderprocessen med automatisk orderskapande i ERP-systemet efter mottagande av orderbekräftelser i CRM.
 • Datadrivna försäljningsstrategier: Genom att kombinera CRM- och ERP-data får du värdefulla insikter för att identifiera försäljningsstränder, rikta in dig på värdefulla kunder och optimera prissättningsstrategier.

3. E-handelsintegrationer för att öka tillverkningens räckvidd och intäkter

Moderna tillverkare kan utnyttja e-handelsplattformar för att nå en bredare publik och driva försäljningstillväxt på en alltmer digital marknad. Förutom att underlätta onlineförsäljning kan e-handelsplattformar hjälpa tillverkare att nå en global publik, utöka sitt B2B-nätverk, effektivisera sin upphandlingsprocess och tillhandahålla självbetjäningshantering och spårning. Integrering av tillverkningsback-end-system som ERP med e-handel underlättar automatiserad orderhantering, synkroniserade lageruppdateringar och till och med Omnikanalstrategier, låsa upp nya intäktsströmmar.

Några av de mest populära e-handelsplattformarna som tillverkare kan integrera är Adobe Commerce, Shopify Plus, and BigCommerce.

Fördelarna med att integrera en e-handelsplattform för tillverkande företag inkluderar:
 • Noggrann produktinformation: Synkronisering av produktdata mellan e-handelsplattformen och ERP-systemet säkerställer att kunderna har tillgång till den senaste informationen
 • Strömlinjeformad orderhantering: Förbättra orderhanteringsprocesserna genom att automatisera uppgifter som orderbekräftelse, fakturering och leveransspårning, vilket leder till ökad effektivitet.
 • Marknadsplatsintegrationer: Sömlös integrera Amazon, eBay, eller annan populär marknadsplats som en förlängning av ditt tillverkningsföretags e-handelsintegrationer och öka din produktsynlighet.
 • Utveckla kundinsikter: Integrering av e-handel med tillverkning kan ge värdefulla insikter om marknadstrender och kundernas krav, vilket gör det möjligt för tillverkare att lansera nya produkter snabbare.

4. PIM-integrationer för att förbättra hanteringen av tillverkningsproduktdata

Genom att integrera ett PIM-system (Product Information Management) kan tillverkare centralisera var all deras produktinformation lagras och förädlas. Ett PIM-system hjälper till att säkerställa enhetlighet, noggrannhet och tillgänglighet för produktdata över olika beröringspunkter, och det hjälper också till att förbättra produktinformationen med detaljerade beskrivningar, högkvalitativa bilder och tekniska specifikationer. Integrering av PIM-system med tillverkningsaffärssystem kan hjälpa till att effektivisera arbetsflödet för hantering av produktdata, från skapande till vidare till distribution och uppdateringar.

Akeneo, Pimcore, and inälv är populära PIM-system som tillverkare kan integrera. De kan också dra stor nytta av att integrera ett PIM-system med sitt affärssystem och e-handelsplattform.

Fördelarna med att integrera PIM-system för tillverkningsföretag inkluderar:
 • Ökad driftseffektivitet: PIM-integration automatiserar manuella processer, såsom datainmatning och uppdatering, vilket minskar tiden och resurserna som krävs för att hantera produktinformation.
 • Strömlinjeformad produktintroduktion: Tillverkare kan introducera nya produkter snabbare genom att konsolidera produktinformation från olika källor (beskrivning, tekniska specifikationer, bilder) i PIM-systemet. Från kan den enkelt distribueras till alla relevanta kanaler med ett enda klick.
 • Noggrann produktinformation: PIM-systemet ser till att produktinformationen förblir konsekvent och uppdaterad över alla kontaktpunkter, inklusive e-handelswebbplatser, kataloger och marknadsföringsmaterial.
 • Förbättrad korsförsäljning: PIM-system gör det möjligt för tillverkare att samla in produktdata med relaterade tillbehör, kompletterande produkter och personliga rekommendationer för att öka ordervärdet.

5. WMS-integrationer för att förbättra hanteringen av tillverkningslager

Ett Warehouse Management System (WMS) hjälper till att förbättra lagerspårning, orderplockning och leveranshantering, vilket minskar fel och minimerar leveranstiden. Genom att integrera ett WMS med tillverkningssystem kan företag exakt spåra lagernivåer, förbättra lagerarbetskraftens produktivitet och få värdefull insikt i lagerprestandamätningar. Detta gör det möjligt för tillverkare att identifiera områden för förbättrad resurslokering och optimering av leveranskedjans verksamhet.

Populära WMS-system som tillverkare kan integrera inkluderar Istia and MontaWMS. De kan dra nytta av att integrera WMS med sitt ERP-system eller CRM-plattform.

Fördelarna med att integrera WMS-system för tillverkande företag inkluderar:
 • Förslag på plockfel: Automatisera orderpackningsprocesser genom att integrera WMS med försäljningsorder från ERP eller CRM. Minimera plockfel och förbättra ordernoggrannheten.
 • Effektiv lagerhantering: Upprätthålla lagersynlighet i realtid över alla lager. Optimera fördelningen av lagringsutrymme och effektivisera lagerpåfyllningsprocesser.
 • Snabbare frakt och lägre kostnader: Automatisera leveransprocesser med spårningsinformation i realtid, vilket leder till snabbare leveranser och potentiellt lägre fraktkostnader.
 • Förbättrad lagersynlighet: Få värdefull insikt i lagerverksamheten genom kombinerade ERP-, WMS- och sensordata för att identifiera flaskhalsar och optimera arbetsflödet.


Läs vår fallstudie på hur b-boo Baby & lifestyle GmbH integrerade sin ERP, PIM, e-handelsplattform, WMS och marknadsplatsmäklare med en integrationsplattform →

Bygg alla tillverkningsintegrationer med iPaaS

Även om tillverkningsföretag kan dra stor nytta av att integrera de fem ovannämnda applikationerna, som exemplifierats, är detta fortfarande bara en del av lösningen. För att sömlöst bygga dessa integrationer och underlätta databyte i realtid använder företaget nu en ”integrationsplattform som en tjänst (iPaaS) ”.

iPaaS är en molnbaserad integrationsplattform utan kod/låg kod som hjälper till att ansluta två eller flera system, SaaS, molnappar eller datakällor utan Behovet av anpassad kod. Som en API-driven lösning hjälper den att skapa, övervaka och hantera dessa integrationer via ett användarvänligt webbgränssnitt. Det synkroniserar data och hjälper till att bygga arbetsflödet för att automatisera tusentals processer mellan integrerade system.

Genom att implementera alla data- och applikationsintegrationer via iPaaS kan tillverkare fritt byta anslutna system eller ändra integrationer. De kan fritt lägga till nya integrationer på ett skalbart sätt när de växer utan förlust av dataintegritet. Viktigt är att iPaaS tillhandahåller ett rikt bibliotek med kontakter (förkonfigurerade appdata) som kan användas för att bygga snabbare integrationer med populära applikationer.

Integrationsfördelar för tillverkare

I det ständigt föränderliga tillverkningslandskapet, där smidighet, effektivitet och innovation är av största vikt, kan integrations- och integrationsplattformens roll inte överskattas. Det binder samman de olika trådarna i de många tillverkningsoperationerna till en sammanhängande och strömlinjeformad helhet. Från strömlinjeformad arbetsflöde och datadrivet beslutsfattande till förbättrad produktionseffektivitet och starkare kundrelationer är fördelarna obestridliga

Genom att omfamna integrationer som hörselsten i sin digitala omvandlingsresa förbereder de sig också för framtida teknik eller marknadsutveckling. Möjligheten att integrera ny teknik (eller ersätta föråldrad teknik) via en API-driven integrationsplattform (iPaaS) ger företag möjlighet att sömlöst navigera i komplexiteten i modern tillverkning och uppnå hållbar tillväxt.

Get in touch

Vi hjälper gärna till och svarar på alla frågor du kan ha

About our partner

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with any custom endpoint

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with

No items found.

Få en gratis demo av Alumio-plattformen

för att uppleva automatiseringsfördelarna för ditt företag, från första hand!
Boka nu!