Rankad #1 Bästa molntjänsteleverantör i Nederländerna 2024!
iPaaS
7 min läsning

Anpassad kodintegration vs middleware-lösningar

__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Skrivet av
Saad Merchant
Publicerad den
May 6, 2024
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Systemintegrationer spelar en avgörande roll i den digitala omvandlingen av företag, vilket innebär att alla olika applikationer och datakällor ansluts, liksom nya molnappar, SaaS-lösningar och den senaste tekniken. Så, vilka är de bästa integrationsmetoderna som moderna företag bör överväga? Medan den traditionella metoden innebar att utveckla anpassad systemintegration med kod, gav mellanprogramvareintegrationslösningar som ESB-system snart alternativa integrationsmetoder. Senast introducerade tillkomsten av nästa generations integrationsplattform utan kod eller låg kod kallad iPaaS (integration Platform as a Service) API-driven mellanprogramvara. Detta gör det desto viktigare för moderna företag att urskilja skillnaderna och fördelarna med att bygga integrationer med mellanprogramvara kontra anpassad kod.

Förstå integrationsmetoder: anpassad kod vs mellanprogramvara

I strävan att påskynda den digitala omvandlingen och vara datadrivna, moderna företag söker sömlösa applikationsintegrationsmetoder. Integrationsmetoderna avgör nu hur de automatiserar arbetsflöden, konsoliderar kunddata och effektiviserar verksamheten, förutom att hjälpa till att ansluta olika mjukvarusystem och nya SaaS-lösningar och molnapplikationer.

Som ett resultat måste företag välja att utveckla anpassad systemintegration med kod eller att implementera en lösning för mellanprogramvara baserad på deras digitala tillväxtstrategier. Medan anpassade kodintegrationer erbjuder en mer anpassningsbar och exklusiv lösning, ger mellanprogramvara en snabbare, mer flexibel och skalbar integrationslösning. Låt oss utforska skillnaden mellan dessa integrationsmetoder!

Vad är anpassad kod eller punkt-till-punkt-integration?

Punkt-till-punkt-integration, eller anpassad kodintegration, innebär att skriva skräddarsydd kod för att ansluta applikationer. Det hjälper till att bygga mycket anpassad integration för att möta specifika affärskrav, och det är perfekt när företag behöver ansluta högst två applikationer. Utvecklare har full kontroll över integrationsprocessen, vilket gör det möjligt för dem att finjustera prestanda och hantera specifika användningsfall effektivt.

Fördelarna med anpassad kodintegration är dock också ett tveeggat svärd eftersom att bygga, hantera och övervaka dem kräver skickliga (och dyra) utvecklare, vilket leder till ökad utvecklingstid och tillhörande kostnader. Eftersom anpassade kodintegrationer är punkt-till-punkt-lösningar blir det allt svårare att skala upp med nya integrationer eller tillgodose förändrade datavolymer. När dessa punkt-till-punkt-integrationer växer över en tidsperiod blir konsistensen i den anpassade koden mer utmanande att upprätthålla.

Vad är middleware integrationslösningar?

Mellanprogramvareintegrationslösningar är mjukvarumellanhänder som överbryggar kommunikationsgap mellan olika applikationer. De använder standardiserade protokoll och meddelandeformat (t.ex. API:er, JMS, SOAP) för att översätta datastrukturer och underlätta meddelandedirigering mellan applikationer. Detta gör det möjligt för applikationer att utbyta information sömlöst, även om de byggdes på olika plattformar eller använder unika datamodeller. Middleware-programvara kan också hantera komplexa transformationer och manipuleringar av data som överförs, vilket säkerställer dess kompatibilitet med den mottagande applikationen.

De olika typerna av middleware lösningar

Mellanprogramvareintegrationslösningar har utvecklats avsevärt under åren och anpassats till det förändrade landskapet av teknik och affärsbehov. Inledningsvis fokuserade mellanprogram främst på att tillhandahålla anslutning och datautbyte mellan olika system inom en organisation. Tidiga lösningar, till exempel Message-Oriented Middleware (MOM) och ESB-system (Enterprise Service Bus), lade grunden för sömlös kommunikation mellan applikationer, databaser och tjänster. Dessa tekniker introducerade standardiserade protokoll och meddelandeformat, vilket gjorde det möjligt för organisationer att effektivisera sina integrationsprocesser och förbättra interoperabiliteten.

Tillkomsten av molnbaserad teknik och API: er (Application Programming Interfaces) revolutionerade mellanprogramvarulösningar. Detta ledde till innovationen av en nästa generations integrationslösning kallad iPaaS (integration Platform as a Service). Denna molnbaserade API-drivna mellanprogramvara hjälper till att ansluta flera system sömlöst via ett användarvänligt gränssnitt utan behov av komplex anpassad kod. IPaaS är utformad för att vara en mellanprogramvareintegrationslösning som löser alla utmaningar med punkt-till-punkt-integrationer kontra anpassad kod.


Läs mer om de olika typerna av mellanprogramvara och iPaaS →

Fördelar med mellanprogramvara jämfört med punkt-till-punkt-anpassad kodintegration

Medan anpassade kodpunkts-till-punkt-integrationslösningar erbjuder stor anpassningsbarhet, förklarar bästa integrationspraxis mellanprogramvarulösningar som den mer praktiska och kostnadseffektiva lösningen för moderna integrationsprojekt. Här är en sammanfattning av de viktigaste fördelarna med mellanprogramvareintegrationslösningar:

  1. Snabbare integrationsdistribution: Middleware-lösningar tillhandahåller förbyggda kontakter, adaptrar och mallar som påskyndar och effektiviserar integrationsprocessen. Mellanprogramvara tillhandahåller visuella utvecklingsverktyg för att skapa integrationer utan behov av omfattande kodningsarbete och påskyndar utvecklingslinjer. Däremot kräver anpassade kodintegrationer manuella utvecklings- och testprocesser, vilket ökar tiden till marknaden
  2. Spara kostnader på skickliga resurser: Av Genom att eliminera behovet av omfattande kodningsexpertis för att utveckla och orkestrera integrationer minskar mellanprogramvara avsevärt utvecklingstiden och tillhörande kostnader för att anställa och hantera utvecklare. En integrationsplattform utan kod eller låg kod som iPaaS kan användas av juniorutvecklare eller icke-kodande dataexperter för att styra och felsöka integrationer, och det hjälper till att automatisera feldetektering i realtid, vilket minimerar underhållskostnaderna.
  3. Skalbarhet och flexibilitet: Mellanprogramvareintegrationslösningar är utformade för att enkelt kunna skalas för att tillgodose växande datavolymer, transaktionsvolymer och användarbelastningar. De erbjuder inbyggd skalbarhet, vilket säkerställer optimal prestanda under varierande arbetsbelastningar. Dessutom stöder mellanprogramvareplattformar ett brett utbud av integrationsscenarier, inklusive moln-till-moln, moln-till-lokal och hybridintegrationer, vilket ger flexibiliteten att anpassa sig till föränderliga affärsbehov.
  4. Lägre underhållskostnader: Middleware-lösningar abstraherar komplexiteten i integrationen, vilket minskar underhållsbördan för utvecklingsteam. Uppdateringar, korrigeringar och förbättringar hanteras av mellanvaruleverantören, vilket säkerställer att integrationer förblir uppdaterade och kompatibla med utvecklande teknik. Detta frigör resurser för att fokusera på kärnverksamheten snarare än rutinmässiga underhållsuppgifter. Däremot kräver anpassade kodintegrationslösningar löpande underhåll och support, eftersom ändringar eller uppdateringar måste implementeras manuellt och testas av interna utvecklingsteam.
  5. Stöd för avancerade integrationsfunktioner: Middleware-plattformar erbjuder avancerade funktioner och funktioner som kanske inte är genomförbara eller praktiska att implementera med anpassad kod. Dessa inkluderar datamappning och omvandling, övervakning och analys i realtid, felhantering och försök igen. Genom att utnyttja dessa funktioner i mellanprogramvara kan organisationer bygga skalbara, flexibla och framtidssäkra integrationsbehov som uppfyller kraven i moderna affärsmiljöer.
  6. Standardiserad säkerhet och styrning: Många middleware-lösningar erbjuder inbyggda säkerhetsfunktioner som säkerställer datakryptering, åtkomstkontroll och granskningsspår för säkert datautbyte mellan applikationer. Detta blir en betydande fördel jämfört med anpassad kod, där säkerhet måste implementeras och underhållas manuellt, vilket ökar risken för sårbarheter. Centralisering av dataåtkomst från alla anslutna appar och data hjälper till att eliminera datasilos och följa integritetslagstiftning som GDPR.


Läs mer om hur byggnadsintegrationer med iPaaS jämförs med punkt-till-punkt-integrationer→

Välja mellan mellanprogramvara och anpassade kodintegrationer

I det dynamiska landskapet av mjukvaruintegration spelar valet mellan dessa olika integrationsmetoder en avgörande roll för att uppnå operativ effektivitet, driva innovation och ligga steget före konkurrenterna. Medan specialkodade punkt-till-punkt-integrationer erbjuder flexibilitet och kontroll, ger integrationslösningar för mellanprogramvara en strömlinjeformad och skalbar strategi för integration, vilket ger snabbare driftsättning, minskade omkostnader för underhåll och förbättrad interoperabilitet.

I samband med den digitala omvandlingen kräver branschens bästa praxis alltmer att företag implementerar och integrerar en mängd bästa applikationer och mjukvarulösningar. Att ansluta två eller större monolitiska system i en punkt-till-punkt för att hantera all verksamhet räcker inte; snarare måste företag nu vara smidiga och komponerbara med sina tekniska stackar och fritt ändra sina integrerade system utan förlust av dataintegritet. Det är här mellanprogramvarans integrationslösningar lyser och erbjuder ett flexibelt och skalbart tillvägagångssätt för att integrera olika applikationer sömlöst. Genom att använda mellanprogramvara kan företag framtidssäkra sina integrationsstrategier och anpassa sig till föränderliga teknologilandskap och ligga steget före.

Get in touch

Vi hjälper gärna till och svarar på alla frågor du kan ha

About our partner

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with any custom endpoint

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with

No items found.

Få en gratis demo av Alumio-plattformen

för att uppleva automatiseringsfördelarna för ditt företag, från första hand!
Boka nu!