Rankad #1 Bästa molntjänsteleverantör i Nederländerna 2024!
Business innovation
7 min läsning

Vad är Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations?

__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Skrivet av
Publicerad den
November 23, 2023
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Microsoft Dynamics 365 är en av de ledande globala leverantörerna av molnbaserade affärsapplikationer som förenar funktioner för ERP (Enterprise Resource Planning) och CRM (Customer Relationship Management). Som en del av Microsoft Dynamics 365-sviten är Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (FO) ett av de största affärssystemen i företagsskala som är utformade för att förena, spåra och hantera deras ekonomiska synlighet och automatisering av verksamheten. Vill du lära dig varför Dynamics 365 Finance and Operations är det affärssystem som valts för några av de största företagen i världen som Coco-Cola och Hitachi? Läs vidare för att upptäcka mer.

Vad är Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations?


Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (FO) är ett av de största lokala och molnbaserade ERP-systemen i världen. Det är utformat för att hjälpa stora företag och diversifierade företag att effektivisera sin fullständiga ekonomihantering och optimering av affärsverksamheten. Det är utformat för att förbättra affärseffektivitet, smidighet och lönsamhet.

Dynamics 365 Finance and Operations gör sitt namn rättvisa och tillhandahåller en mängd funktioner för att effektivisera och förbättra ekonomi- och driftshantering på ett integrerat sätt. Detta möjliggör datadrivet beslutsfattande med realtidsinsikter över centrala affärsprocesser med intuitiva instrumentpaneler.

Utforska plattformsfördelarna med Dynamics 365 Finance and Operations

Dynamics 365 Finance and Operations är ett affärssystem på företagsnivå och är utformat för att hjälpa stora, komplexa organisationer att organisera alla sina affärsdata och verksamheter. Genom att centralisera data i molnet och automatisera affärsprocesser hjälper plattformen till att öka produktiviteten, förbättra samarbetet och tillhandahålla skalbarhet. Här är tre viktiga affärsfördelar som Dynamics 365 Finance and Operations ger företag:

1. Ekonomisk förvaltning

Effektiv ekonomisk förvaltning ligger i hjärtat av alla framgångsrika företag. Med Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations får du tillgång till robusta verktyg för budgetering, redovisning och kassaflödeshantering. Dess instrumentpaneler och rapporter ger dig en 360-graders vy över ditt finansiella landskap. Från leverantörsskulder och kundfordringar till budgetering och prognoser erbjuder plattformen en rad moduler som automatiserar och effektiviserar finansiella processer. De realtidsinsikter och avancerade analyser som Dynamics 365 Finance and Operations tillhandahåller hjälper organisationer att fatta välgrundade beslut, optimera kassaflödet och säkerställa efterlevnad av lagstadgade standarder.

2. Sömlös hantering av leveranskedjan

I dagens snabba affärslandskap är effektivisering av leveranskedjan avgörande för operativ framgång. Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations möjliggör heltäckande insyn i leveranskedjor, från upphandling till produktion och distribution. Det ger en omfattande uppsättning verktyg för att förbättra operativ effektivitet på olika avdelningar. Lagerhantering, upphandling, produktion och logistik i leveranskedjan integreras sömlöst, vilket gör det möjligt för företag att minska kostnaderna, minimera avfall och leverera produkter och tjänster med största flexibilitet.

3. Datadrivet beslutsfattande

I den nuvarande datadrivna eran är förmågan att extrahera handlingsbara insikter från stora mängder information ovärderlig. Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations utnyttjar avancerade verktyg för affärsintelligens och analys för att konvertera rådata till handlingsbara insikter. Plattformen centraliserar data och tillhandahåller anpassningsbara instrumentpaneler och sofistikerade rapporteringsfunktioner. Detta gör det möjligt för beslutsfattare att få en helhetsbild av organisationens resultat, vilket gör det möjligt för dem att identifiera flaskhalsar, finjustera processer och driva kontinuerliga förbättringar. I detta avseende blir Dynamics 365 Finance & Operations en pålitlig kompass som vägleder företag mot framgång genom att hjälpa dem att optimera resursallokering, svara på marknadstrender och navigera i regeländringar.

Faktum är att en av de viktigaste aspekterna av Dynamics 365 Finance and Operations för företag på företagsnivå är att det hjälper till att säkerställa företagens efterlevnad av ständigt föränderliga finansiella regler.

Vad är Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management?

Som en del av den större Microsoft Dynamics 365-sviten har Dynamics 365 Finance and Operations utvecklats under åren. Dynamics 365 Finance and Operations lanserades 2016 som en efterträdare till Dynamics AX (deras äldre ERP-system) och integrerade både Dynamics AX-funktioner och Dynamics CRM-funktioner. Och nu, med introduktionen av fler funktioner för hantering av leveranskedjan, byttes Dynamics 365 Finance and Operations om till två separata Dynamics 365-moduler: Finance and Supply Chain Management (F&SCM). Medan Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations är för större företag, gör Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management affärssystemet mer tillgängligt för medelstora och mindre företag också. Det är också ett sätt att utöka ERP-erbjudandet genom att introducera mer specialiserade moduler för Supply Chain Management.

Integrera Microsoft Dynamics 365 med e-handel

Med den snabba tillväxten av B2B, B2C och D2C digital handel blir det absolut nödvändigt för företag att integrera sina ERP-system som Microsoft Dynamics 365 med e-handel SaaS och molnapplikationer. Även om Dynamics 365-program är utformade för att integreras väl i Microsofts ekosystem saknar de nödvändiga API-punkter som krävs för att integrera med e-handelsprogram. Som ett resultat letar företag efter integrationsexperter eller plattformar för att hjälpa till att bygga e-handelsintegrationer med Microsoft Dynamics 365.

Upptäck hur du aktiverar Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management för e-handelsintegrationer med Aluminium API-plugin →

Varför välja Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations?

En av de främsta funktionerna i Dynamics 365 Finance & Operations är dess sömlösa integration med andra Microsoft-program. Detta sammankopplade ekosystem gör det möjligt för data att flöda enkelt mellan olika funktioner, främja samarbete och säkerställa datans noggrannhet. Dessutom säkerställer plattformens skalbarhet att den kan anpassa sig till företagens föränderliga behov.

I en värld där smidighet, effektivitet och innovation är av största vikt framträder Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations som en transformativ lösning. Genom att sömlöst integrera ekonomisk förvaltning och operativa processer gör plattformen det möjligt för företag att frigöra sin fulla potential och uppnå hållbar tillväxt. Eftersom organisationer fortsätter att anpassa sig till det ständigt föränderliga affärslandskapet kan Dynamics 365 Finance & Operations vara katalysatorn som driver dem till nya framgångshöjder.

Get in touch

Vi hjälper gärna till och svarar på alla frågor du kan ha

About our partner

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with any custom endpoint

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with

No items found.

Få en gratis demo av Alumio-plattformen

för att uppleva automatiseringsfördelarna för ditt företag, från första hand!
Boka nu!