Rankad #1 Bästa molntjänsteleverantör i Nederländerna 2024!
E-commerce
5 min läsning

Headless Commerce vs Composable Commerce: Förstå skillnaden

__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
Skrivet av
Publicerad den
November 23, 2023
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Headless Commerce och Composable Commerce är två modeord som har skapat vågor i handelslandskapet. Men de är inte desamma, och att förstå nyanserna mellan dessa två tillvägagångssätt är avgörande. I den här omfattande guiden kommer vi att fördjupa oss i de tekniska svårigheterna med huvudlös handel och Composable Commerce, lyfta fram deras skillnader och likheter och belysa deras betydelse i dagens handelslandskap.

Vad är headless commerce?

Headless Commerce är ett arkitektoniskt tillvägagångssätt i e-handelsintegration som kopplar bort frontend-presentationslagret från back-end-handelsfunktionaliteten. I den här inställningen fungerar handelsplattformens back-end som den motor som ansvarar för att hantera centrala e-handelsprocesser, såsom lagerhantering, betalningshantering och orderuppfyllelse. Å andra sidan är frontänden helt fristående från dessa funktioner, vilket möjliggör större flexibilitet och anpassning.

Med headless commerce har företag friheten att använda vilken teknikstack eller ramverk som helst för sin front-end, vilket gör det lättare att skapa unika och skräddarsydda kundupplevelser över olika digitala kontaktpunkter. API:er spelar en avgörande roll i denna arkitektur och fungerar som kommunikationsbrygga mellan front-end- och back-end-systemen.

Vad är Composable Commerce?

Composable Commerce tar begreppet modularitet till nästa nivå. Detta tillvägagångssätt delar upp e-handelsfunktioner i mikrotjänster, var och en ansvarig för en specifik uppgift eller funktion. Dessa mikrotjänster är löst kopplade, vilket gör det möjligt för företag att välja och välja de komponenter de behöver och montera dem till en anpassad handelslösning.

Composable Commerce kännetecknas av sin betoning på flexibilitet och skalbarhet. Företag kan integrera tjänster från tredje part, skapa skräddarsydda funktioner och anpassa sin handelsstack när marknadsförhållandena förändras. Användningen av API: er är grundläggande för interoperabiliteten hos dessa mikrotjänster.

Lär dig allt som finns att veta om Composable Commerce i vår vitt papper.

Tekniska nyanser: Headless vs Composable

Tekniska nyanser av huvudlös handel

 • Front-end-frihet: I headless commerce är front-end fristående och kan utvecklas med vilken teknikstack som helst, till exempel React, Angular eller Vue.js.
 • API-centreradAPI:er är ryggraden i headless commerce, vilket underlättar kommunikationen mellan front-end- och back-end-systemen. RESTful eller GraphQL API: er används ofta.
 • Innehållshantering: Företag kan välja ett headless CMS (Content Management System) som bäst passar deras innehållsskapande och hanteringsbehov.

Tekniska nyanser av Composable Commerce

 • MikrotjänstarkitekturComposable Commerce delar upp handelsfunktioner i mikrotjänster, var och en ansvarar för en specifik uppgift som kataloghantering, betalningshantering eller lagerspårning.
 • KomponentvalFöretag kan välja och integrera förbyggda handelskomponenter och tjänster från tredje part i sin arkitektur, vilket främjar flexibilitet och innovation.
 • API-förstahandsstrategi: API:er är en integrerad del av Composable Commerce, vilket gör det möjligt för mikrotjänster att kommunicera effektivt. OpenAPI, gRPC och GraphQL är vanliga val för att definiera API: er.

Viktiga skillnader och likheter

Skillnader mellan headless och Composable Commerce

 • Front-end kontra mikrotjänster: Den främsta skillnaden ligger i frikopplingens omfattning. Headless Commerce fokuserar på att separera frontenden från den bakre änden, medan Composable Commerce delar upp back-end-funktionerna i modulära mikrotjänster.
 • Anpassningsdjup: Composable Commerce erbjuder en djupare nivå av anpassning eftersom företag kan välja och montera enskilda handelskomponenter. Huvudlös handel, även om den är anpassningsbar, kanske inte ger samma nivå av granularitet.
 • Komplexitet: Komponerbar handel kan vara mer komplex att hantera på grund av orkestrering av flera mikrotjänster. Huvudlös handel anses ofta vara enklare i jämförelse.

Likheter mellan headless och Composable Commerce

 • FlexibilitetBåda metoderna prioriterar flexibilitet, vilket gör det möjligt för företag att anpassa sig till föränderlig marknadsdynamik och kundpreferenser.
 • API-centrerad: API:er spelar en avgörande roll i både headless och Composable Commerce, vilket möjliggör sömlös kommunikation och integration.
 • SkalbarhetBåda arkitekturerna är i sig skalbara, vilket gör det möjligt för företag att växa utan att stöta på flaskhalsar.

Betydelsen av huvudlös och komponerbar handel

I dagens handelslandskap, där kundernas förväntningar ständigt utvecklas, är anpassningsförmågan och smidigheten som erbjuds av headless och Composable Commerce avgörande. Här är varför dessa tillvägagångssätt är avgörande:

 • Anpassning: Företag kan skapa mycket personliga och engagerande kundupplevelser, vilket resulterar i ökad kundlojalitet och högre konverteringsfrekvenser.
 • InnovationFörmågan att integrera ny teknik och tjänster från tredje part främjar innovation och hjälper företag att förbli konkurrenskraftiga.
 • Skalbarhet: När företag växer säkerställer flexibiliteten att skala både front-end- och back-end-komponenter en sömlös kundupplevelse.
 • Framtidssäkring: Headless and Composable Commerce framtidssäkrar din e-handelsstrategi genom att tillhandahålla den anpassningsförmåga som behövs för att möta morgondagens utmaningar.
 • Kostnadsoptimering: Med en pay-as-you-go-modell kan du optimera dina kostnader baserat på utnyttjande.

Medan headless Commerce och Composable Commerce delar likheter i sin betoning på flexibilitet och API-centricitet, skiljer de sig åt i deras omfattning av frikoppling och anpassningsdjup. Båda metoderna ger företag möjlighet att leverera exceptionella kundupplevelser och ligga steget före i det ständigt föränderliga handelslandskapet. Att förstå de tekniska nyanserna och de strategiska konsekvenserna av dessa arkitekturer är nyckeln till att fatta välgrundade beslut som överensstämmer med dina affärsmål och tekniska kapacitet.

Intresserad av att bli ”komponerbar”? Läs vår omfattande steg-för-steg-guide till Composable Commerce och kom igång!

Get in touch

Vi hjälper gärna till och svarar på alla frågor du kan ha

About our partner

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with any custom endpoint

Start integrating with popular apps!

No items found.

Connect with

No items found.

Få en gratis demo av Alumio-plattformen

för att uppleva automatiseringsfördelarna för ditt företag, från första hand!
Boka nu!